Sylvana RAPTI : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Panhellenic Socialist Movement (Görögország)

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Petíciós Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Petíciós Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- EMPL_AD(2012)487676 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról  
- EMPL_AD(2011)469869 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY a kollektív jogorvoslattal kapcsolatos egységes európai megközelítés kérdéséről  
- IMCO_AD(2011)467160 -  
-
IMCO 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2014)519553 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a „Kihívásból lehetőség: az európai uniós kutatás- és innovációfinanszírozás közös stratégiai kerete felé” című zöld könyvről  
- IMCO_AD(2011)467030 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY az Unió gazdasági irányításának és stabilitási keretének különösen az euróövezetben történő javításáról  
- EMPL_AD(2010)445981 -  
-
EMPL 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat