Vital MOREIRA : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista (Portugália)

Elnök 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Bizottsági Elnökök Értekezlete
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Pánafrikai Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 08-10-2009 / 10-11-2009 : A Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottság
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Bizottsági Elnökök Értekezlete

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Alkotmányügyi Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a Lisszaboni Szerződés végrehajtásáról az Európai Parlament vonatkozásában  
- INTA_AD(2014)521695 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a versenyjogi szabályaik alkalmazása terén való együttműködéssel kapcsolatos megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra vonatkozó javaslatról  
- INTA_AD(2013)521671 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- INTA_AD(2010)441017 -  
-
INTA 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról  
- AFCO_AD(2011)472292 -  
-
AFCO 
VÉLEMÉNY a jobb jogalkotásról, a szubszidiaritásról és az arányosságról, valamint az intelligens szabályozásról  
- AFCO_AD(2011)462857 -  
-
AFCO 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről  
- B7-0187/2014  

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat