Marina YANNAKOUDAKIS

Képviselőcsoportok

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Európai Konzervatívok és Reformerek Képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Conservative Party (Egyesült Királyság)

Tag

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Az EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Póttag

  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Az Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Montenegróval és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 28.03.2012 / 23.10.2013 : A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság

Parlamenti tevékenységek a plenáris ülésen – 7. parlamenti ciklus

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

253

A Közösségben közlekedő közúti járművek mérete és súlya (A7-0256/2014 - Jörg Leichtfried)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.14)

A Törökországról szóló 2013. évi eredményjelentés (B7-0241/2014)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.28)

A nők és a férfiak közötti egyenlőségről – 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.23)

A kínzás világszerte történő felszámolása (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.28)

Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 150. cikke)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(14)

A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.18)

A női nemi szervek megcsonkításának felszámolása (vita)

06-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-06(3)

A szíriai helyzet (RCB7-0141/2014, B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014, B7-0160/2014)

06-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-06(10.8)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

2

JELENTÉS az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozásról

ENVI
29-06-2012 A7-0223/2012

JELENTÉS női vállalkozókról a kis- és középvállalkozások világában

FEMM
31-05-2011 A7-0207/2011

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

29

JELENTÉS a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a nők elleni erőszakról

FEMM
31-01-2014 A7-0075/2014

JELENTÉS az Európai Unióban okmányokkal nem rendelkező migráns nőkről

FEMM
06-01-2014 A7-0001/2014

JELENTÉS a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének nemi szempontjairól

FEMM
25-10-2013 A7-0349/2013

JELENTÉS az ökoinnovációról – növekedés és munkahelyteremtés a környezetpolitikán keresztül

ENVI
17-10-2013 A7-0333/2013

JELENTÉS a gendercídiumról: a hiányzó nő?

FEMM
28-06-2013 A7-0245/2013

Előadóként beterjesztett vélemény

4

VÉLEMÉNY a kínzás felszámolásáról a világban

FEMM
23-01-2014 FEMM_AD(2014)519704

VÉLEMÉNY a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program (2014–2020) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

FEMM
24-09-2012 FEMM_AD(2012)491366

VÉLEMÉNY a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

FEMM
07-05-2012 FEMM_AD(2012)478403

VÉLEMÉNY a gyermekek szexuális zaklatása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

FEMM
25-01-2011 FEMM_AD(2011)448743

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

21

VÉLEMÉNY a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2013. évi prioritások megvalósítása

FEMM
24-09-2013 FEMM_AD(2013)516662

VÉLEMÉNY az emberi jogok helyzetéről a Száhil övben

FEMM
04-09-2013 FEMM_AD(2013)513183

VÉLEMÉNY a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

ENVI
04-06-2013 ENVI_AD(2013)506022

VÉLEMÉNY a kísérő nélküli kiskorúak európai uniós helyzetéről

FEMM
30-05-2013 FEMM_AD(2013)504151

VÉLEMÉNY a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

ENVI
08-11-2012 ENVI_AD(2012)494475

VÉLEMÉNY a migránsok integrációjáról, a munkaerőpiacra gyakorolt hatásairól és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásának külső dimenziójáról

FEMM
07-11-2012 FEMM_AD(2012)496521

VÉLEMÉNY a 2014–2020-as időszakra a Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

FEMM
15-10-2012 FEMM_AD(2012)491303

VÉLEMÉNY az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról a kiegyensúlyozott megközelítés jegyében és a 2002/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

ENVI
15-10-2012 ENVI_AD(2012)489710

VÉLEMÉNY a 2014–2020-as időszakra szóló Jogok és polgárság program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

FEMM
02-10-2012 FEMM_AD(2012)491197

VÉLEMÉNY a transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

ENVI
22-06-2012 ENVI_AD(2012)480682

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

24

Közös állásfoglalási indítvány a nők ellen Indiában elkövetett erőszakról

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on violence against women in India

14-01-2013 B7-0036/2013

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

  Motion for a resolution on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

22-10-2012 B7-0485/2012

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

  Motion for a resolution on violence against lesbian women and LGBTI rights in Africa

02-07-2012 B7-0389/2012

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Közös állásfoglalási indítvány a női nemi szervek megcsonkításának felszámolásáról

12-06-2012 RC-B7-0304/2012

  Motion for a resolution on human rights and the security situation in the Sahel region

11-06-2012 B7-0305/2012

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Állásfoglalásra irányuló indítvány a női nemi szervek megcsonkításának felszámolásáról

11-06-2012 B7-0304/2012

Írásbeli nyilatkozat(ok)

3

Írásbeli nyilatkozat az allergiás betegségek okozta teher elismeréséről

21-10-2013 P7_DCL(2013)0022 Elévült

Részletek

Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU

Kiosztás dátuma : 21-10-2013
Lejárat időpontja : 21-01-2014
Aláírók száma : 179 - 21-01-2014

Írásbeli nyilatkozat a túlságosan vékony modellekről

22-06-2011 P7_DCL(2011)0033 Elévült

Részletek

Britta THOMSEN , Edit BAUER , Eva-Britt SVENSSON , Marc TARABELLA , Marina YANNAKOUDAKIS

Kiosztás dátuma : 22-06-2011
Lejárat időpontja : 27-10-2011
Aláírók száma : 74 - 27-10-2011

Írásbeli nyilatkozat a Cipruson eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság munkájáról

07-03-2011 P7_DCL(2011)0010 Elfogadva

Részletek

Marina YANNAKOUDAKIS , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Charles TANNOCK , Cecilia WIKSTRÖM

Kiosztás dátuma : 07-03-2011
Lejárat időpontja : 09-06-2011
Elfogadva (dátum) : 09-06-2011
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P7_TA(2011)0274
Aláírók száma : 410 - 09-06-2011

Parlamenti kérdés(ek)

327

  VP/HR - Exporting of wild-caught primates and apes from Mauritius

11-04-2014 E-004586/2014 Bizottság

  Commission forecast regarding EU and world sugar prices post 2017

03-04-2014 E-004189/2014 Bizottság

  The Biocidal Products Regulation and microbial resistance

03-04-2014 P-004141/2014 Bizottság

  EU law and the right to participate in referendums

26-03-2014 E-003755/2014 Bizottság

  Firearms and the internal security of the EU: protecting citizens and disrupting illegal trafficking

20-03-2014 E-003421/2014 Bizottság

  VP/HR - Lion welfare in South Africa

20-03-2014 E-003309/2014 Bizottság

  Challenges posed by the centralised procedure for switching medicines to non-prescription status

13-03-2014 E-003011/2014 Bizottság

Az EU alkoholstratégiája

21-02-2014 O-000042/2014 Bizottság

  VP/HR - Women's rights in Afghanistan

18-02-2014 E-001838/2014 Bizottság

  Animal welfare, including equine health and welfare

22-01-2014 E-000571/2014 Bizottság

Nyilatkozatok (7. parlamenti ciklus)