Vicky FORD : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Tag
 • 16-07-2014 / 12-12-2016 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Az elnökség tagja
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Az elnökség tagja
 • 16-01-2017 / 08-06-2017 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 08-06-2017 : Conservative Party (Egyesült Királyság)

Elnök 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 25-01-2017 / 08-06-2017 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Bizottsági Elnökök Értekezlete
 • 14-07-2014 / 08-06-2017 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 25-01-2017 / 08-06-2017 : Bizottsági Elnökök Értekezlete

Fő parlamenti tevékenységek 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2017)597612 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2017)597610 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások egyéb végfelhasználóinak a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző, konkrét tevékenységeket támogató, a 2017–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról  
- IMCO_AD(2016)592330 -  
-
IMCO 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a „Pénzügyi technológia: a technológia hatása a pénzügyi szektor jövőjére” című jelentésről  
- IMCO_AD(2017)595754 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY az Európai számításifelhő-kezdeményezésről  
- IMCO_AD(2016)589220 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY A robotikára vonatkozó polgári jogi szabályok  
- IMCO_AD(2016)585496 -  
-
IMCO 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az Uniós Vámkódex végrehajtásából eredő kihívások kezelése (B8-0024/2017) EN  
 

I voted to support the European Parliament resolution on updating the implementation of the Union Customs Code. Robust customs processes are vital to underpin fair and free trade, but where they are overly complex they are particularly detrimental to small and medium enterprises.
Digitisation gives an opportunity to simplify the bureaucracy. EU countries have agreed to modernise our customs process for the digital age, and it is vital that this work is completed and that process systems are interlinked and interoperable.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a ritka betegségek kezelésének javításáról  
- P8_DCL(2015)0019 - Elévült  
Françoise GROSSETÊTE , Nathalie GRIESBECK , Elisabetta GARDINI , Dame Glenis WILLMOTT , Vicky FORD , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Gilles PARGNEAUX , Philippe DE BACKER , Andrey KOVATCHEV , Elena GENTILE  
Kiosztás dátuma : 18-05-2015
Lejárat időpontja : 18-08-2015
Aláírók száma : 172 - 24-08-2015

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat