Marta ANDREASEN : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 22-05-2011 : a Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport - Tag
 • 23-05-2011 / 26-02-2013 : a Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport - Alelnök/Az elnökség tagja
 • 27-02-2013 / 30-06-2014 : Európai Konzervatívok és Reformerek Képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 25-02-2013 : United Kingdom Independence Party (Egyesült Királyság)
 • 26-02-2013 / 30-06-2014 : - (Egyesült Királyság)

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Költségvetési Bizottság
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : A 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Költségvetési Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 19-04-2012 / 23-05-2012 : A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság
 • 13-03-2013 / 30-06-2014 : Petíciós Bizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Költségvetési Bizottság
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : A Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottság
 • 08-03-2010 / 18-01-2012 : Petíciós Bizottság
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Petíciós Bizottság
 • 28-03-2012 / 18-04-2012 : A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Unió gazdasági irányításának és stabilitási keretének különösen az euróövezetben történő javításáról  
- BUDG_AD(2010)448817 -  
-
BUDG 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról  
- CONT_AD(2013)505992 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2013)500600 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY az Európai Beruházási Bank 2011. évi éves jelentéséről  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Az Elnökséghez, az Elnökök Értekezletéhez és a quaestorokhoz intézett kérdések 
A képviselők kérdéseket tehetnek fel az elnöknek az Elnökség, az Elnökök Értekezlete és a quaestorok feladataival kapcsolatban. 32. cikk (2) bekezdés

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a társadalmi befogadás előmozdításáról és a megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről a munkaerőpiacon  
- P7_DCL(2014)0009 - Elévült  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Kiosztás dátuma : 16-01-2014
Lejárat időpontja : 16-04-2014
Aláírók száma : 75 - 17-04-2014
Írásbeli nyilatkozat a tulajdonjogoknak a tengerparti övezetekről szóló törvény miatti megsértéséről a Costa Braván (Katalónia, Spanyolország)  
- P7_DCL(2011)0009 - Elévült  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Marta ANDREASEN , Santiago FISAS AYXELÀ , Oriol JUNQUERAS VIES  
Kiosztás dátuma : 07-03-2011
Lejárat időpontja : 09-06-2011
Aláírók száma : 202 - 09-06-2011

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat