Luís Paulo ALVES : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista (Portugália)

Képviselok 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionális Fejlesztési Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionális Fejlesztési Bizottság

Póttag 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a fiatalok munkanélküliségéről: lehetséges megoldások  
- REGI_AD(2013)510752 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY a közérdekű szociális szolgáltatások jövőjéről  
- REGI_AD(2011)458568 -  
-
REGI 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a közös halászati politika reformjáról – átfogó közlemény  
- REGI_AD(2012)483783 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY a kisüzemi halászatról és a közös halászati politika reformjáról  
- REGI_AD(2012)483782 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY a KAP jövője 2020-ig: a jövő élelmezési, természetes erőforrásokat érintő és területi kihívásainak kezelése  
- REGI_AD(2011)460746 -  
-
REGI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a versenyképességi és innovációs hálózatról az Európai Unió legkülső régióiban  
- P7_DCL(2011)0034 - Elévült  
Nuno TEIXEIRA , Luís Paulo ALVES , Elie HOARAU , Gabriel MATO , Maria do Céu PATRÃO NEVES  
Kiosztás dátuma : 04-07-2011
Lejárat időpontja : 04-11-2011
Aláírók száma : 88 - 27-10-2011

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat