Josefa ANDRÉS BAREA : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spanyolország)

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Halászati Bizottság
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 12-01-2010 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Petíciós Bizottság
 • 16-09-2009 / 15-11-2010 : Az Andok Közösség országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 13-01-2010 / 18-01-2012 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 16-11-2010 / 30-06-2014 : Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY hogyan járulhat hozzá az Európai Unió a vállalkozások, gazdálkodó szervezetek és induló vállalkozások számára előnyösebb környezet kialakításához új munkahelyek teremtése érdekében?  
- ITRE_AD(2013)519599 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelve irányuló javaslatról  
- INTA_AD(2013)508023 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a közös halászati politika külső dimenziójáról  
- INTA_AD(2012)478683 -  
-
INTA 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2013)516970 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY a genetikai forrásokra vonatkozó szellemi tulajdonjogok fejlesztéspolitikai vetületei: a szegénység csökkentésére gyakorolt hatás a fejlődő országokban  
- INTA_AD(2012)497979 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- INTA_AD(2012)492566 -  
-
INTA 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat