Alfreds RUBIKS : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Politisko partiju apvienība "Saskaņas centrs" (Lettország)

Alelnök 

  • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Kazahsztán, EU–Kirgizisztán, EU–Üzbegisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
  • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Az EU–Kazahsztán, EU–Kirgizisztán, EU–Üzbegisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Póttag 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Örményország, EU–Azerbajdzsán, EU–Grúzia Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

all-activities 

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a regionális minőségi márkaépítésről: a vidéki gazdaságok terén megvalósítandó helyes gyakorlat kialakítása  
- TRAN_AD(2013)516979 -  
-
TRAN 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- AGRI_AD(2013)508068 -  
-
AGRI 
VÉLEMÉNY a megújuló energia tekintetében az európai energiapiacon fennálló jelenlegi kihívásokról és esélyekről  
- AGRI_AD(2013)502097 -  
-
AGRI 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2013-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről – összes szakasz  
- AGRI_AD(2012)494603 -  
-
AGRI 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az etnopolitikai konfliktusok megelőzésének szükségességéről Európában  
- P7_DCL(2010)0037 - Elévült  
Jiří MAŠTÁLKA , Alfreds RUBIKS  
Kiosztás dátuma : 05-05-2010
Lejárat időpontja : 09-09-2010
Aláírók száma : 28 - 09-09-2010

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat