Alexander MIRSKY : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 11-04-2010 : Politisko partiju apvienība "Saskaņas centrs" (Lettország)
 • 12-04-2010 / 01-01-2012 : - (Lettország)
 • 02-01-2012 / 30-06-2014 : Politiskā Partija "Alternative" (Lettország)

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Külügyi Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Külügyi Bizottság

Póttag 

 • 07-09-2009 / 18-01-2012 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 16-09-2009 / 19-03-2013 : A Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság
 • 20-03-2013 / 30-06-2014 : Az EU–Ukrajna Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY Az Európai Unió balti-tengeri stratégiája és a makrorégiók szerepe a jövőbeli kohéziós politikában  
- AFET_AD(2010)439837 -  
-
AFET 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az integrált testnevelés bevezetéséről a sport terén tehetséges, fogyatékossággal élő és egészséges iskolás gyermekek egyenrangú fejlesztése érdekében  
- P7_DCL(2013)0001 - Elévült  
Adam GIEREK , Cristian-Silviu BUŞOI , Cornelia ERNST , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Małgorzata HANDZLIK , Jolanta Emilia HIBNER , Philippe JUVIN , Alexander MIRSKY , Norica NICOLAI , Helmut SCHOLZ , Joanna SENYSZYN , Hannu TAKKULA  
Kiosztás dátuma : 15-04-2013
Lejárat időpontja : 15-07-2013
Aláírók száma : 164 - 15-07-2013

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat