Kriton ARSENIS : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 29-05-2013 : Panhellenic Socialist Movement (Görögország)
 • 30-05-2013 / 30-06-2014 : - (Görögország)

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Halászati Bizottság
 • 16-09-2009 / 10-09-2013 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 10-09-2013 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Halászati Bizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Fejlesztési Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Andok Közösség országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Fejlesztési Bizottság
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a Tanácshoz intézett ajánlás az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 69. ülésszakáról  
- DEVE_AD(2014)528175 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről  
- DEVE_AD(2013)524698 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY A KAP jövője 2020-ig: az élelmezési, a természetes erőforrásokat érintő és a területi kihívások kezelése  
- DEVE_AD(2011)460764 -  
-
DEVE 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a genetikai forrásokhoz való hozzáférésről és az uniós hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- DEVE_AD(2013)507953 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY a Biológiai Sokféleség Egyezményhez csatolt, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és a hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- DEVE_AD(2013)507951 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról [valamint az 1198/2006/EK tanácsi rendelet, a 861/2006/EK tanácsi rendelet és az integrált tengerpolitikáról szóló XXX/2011/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről] szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a többszörös kémiai túlérzékenység és az elektromágneses túlérzékenység felvételéről a betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozásába (BNO)  
- P7_DCL(2012)0014 - Elévült  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Kiosztás dátuma : 12-03-2012
Lejárat időpontja : 14-06-2012
Aláírók száma : 188 - 14-06-2012
Írásbeli nyilatkozat a halakról mint közös javakról  
- P7_DCL(2011)0047 - Elfogadva  
Guido MILANA , Kriton ARSENIS , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA  
Kiosztás dátuma : 30-11-2011
Lejárat időpontja : 29-03-2012
Elfogadva (dátum) : 18-04-2012
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P7_TA(2012)0129
Aláírók száma : 390 - 29-03-2012
Írásbeli nyilatkozat a kiropraktikai kezelésről  
- P7_DCL(2010)0046 - Elévült  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS  
Kiosztás dátuma : 14-06-2010
Lejárat időpontja : 14-10-2010
Aláírók száma : 72 - 15-10-2010

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat