Sonia ALFANO : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Olaszország)

Elnök 

 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 28-03-2012 / 17-04-2012 : A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság
 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Bizottsági Elnökök Értekezlete
 • 19-04-2012 / 30-06-2014 : Petíciós Bizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 18-04-2012 : Petíciós Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az agarak Európában tapasztalható kínzásának és a velük szembeni rossz bánásmódnak az azonnali beszüntetéséről  
- P7_DCL(2013)0006 - Elévült  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Kiosztás dátuma : 15-04-2013
Lejárat időpontja : 15-07-2013
Aláírók száma : 221 - 15-07-2013
Írásbeli nyilatkozat a célzott gyilkosságokhoz használt robotrepülőgépek bevetéséről  
- P7_DCL(2012)0002 - Elévült  
Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES  
Kiosztás dátuma : 16-01-2012
Lejárat időpontja : 20-04-2012
Aláírók száma : 95 - 20-04-2012
Írásbeli nyilatkozat a poliklórozott bifenilekkel (PCB) szennyezett folyók és tengerparti övezetek megtisztításáról szóló uniós programról  
- P7_DCL(2012)0001 - Elévült  
Dominique VLASTO , Sonia ALFANO , Raül ROMEVA i RUEDA , Marc TARABELLA  
Kiosztás dátuma : 16-01-2012
Lejárat időpontja : 20-04-2012
Aláírók száma : 151 - 20-04-2012

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat