• Frédéric   DAERDEN  

Frédéric DAERDEN : Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) - 7. parlamenti ciklus 

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a fogyatékossággal élő személyeknek szóló európai kártyáról  
- P7_DCL(2013)0008 - Elévült  
Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN  
Kiosztás dátuma : 20-05-2013
Lejárat időpontja : 20-08-2013
Aláírók száma : 347 - 20-08-2013