Oreste ROSSI : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 11-06-2013 : a Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport - Tag
 • 12-06-2013 / 02-07-2013 : Független képviselők
 • 03-07-2013 / 30-06-2014 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 14-03-2013 : Lega Nord (Olaszország)
 • 15-03-2013 / 13-04-2014 : - (Olaszország)
 • 14-04-2014 / 30-06-2014 : Forza Italia (Olaszország)

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 16-09-2009 / 01-02-2012 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 16-09-2009 / 14-02-2012 : A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 15-02-2012 / 30-06-2014 : Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Költségvetési Bizottság
 • 19-01-2012 / 02-07-2013 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a károsítókkal szembeni védelmi intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2014)521552 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY a transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2012)480682 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY a fogyatékkal élők mobilitásáról és integrációjáról, valamint az európai fogyatékosságügyi stratégiáról 2010–2020  
- ENVI_AD(2011)460915 -  
-
ENVI 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az azbeszttel kapcsolatos foglalkozás-egészségügyi kockázatok és minden létező azbeszt felszámolásának kilátásairól  
- ENVI_AD(2013)494492 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2012)486102 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2012)483719 -  
-
ENVI 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdésekre adott válaszok 
Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan a képviselők által feltett kérdésekre adott válaszok. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a kiskorúak azon jogáról, hogy a szülők hivatalos különélése vagy válása esetén is mindkét szülőjükkel érdemi kapcsolatot tartsanak fenn  
- P7_DCL(2013)0019 - Elévült  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Kiosztás dátuma : 21-10-2013
Lejárat időpontja : 21-01-2014
Aláírók száma : 54 - 23-01-2014
Írásbeli nyilatkozat a többszörös kémiai túlérzékenység és az elektromágneses túlérzékenység felvételéről a betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozásába (BNO)  
- P7_DCL(2012)0014 - Elévült  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Kiosztás dátuma : 12-03-2012
Lejárat időpontja : 14-06-2012
Aláírók száma : 188 - 14-06-2012
Írásbeli nyilatkozat az olasz nyelv megkülönböztetéséről az Európai Unió nyelvhasználatra vonatkozó szabályainak keretében  
- P7_DCL(2012)0009 - Elévült  
Oreste ROSSI  
Kiosztás dátuma : 12-03-2012
Lejárat időpontja : 14-06-2012
Aláírók száma : 18 - 14-06-2012

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat