Crescenzio RIVELLINI

Képviselőcsoportok

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

 • 14.07.2009 / 05.12.2013 : Il Popolo della Libertà (Olaszország)
 • 06.12.2013 / 30.06.2014 : Forza Italia (Olaszország)

Elnök

 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Tag

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Halászati Bizottság
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 16.09.2009 / 28.09.2009 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Küldöttségi Elnökök Értekezlete
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Halászati Bizottság

Póttag

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Parlamenti tevékenységek a plenáris ülésen – 7. parlamenti ciklus

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

340

A vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazása (A7-0241/2014 - António Fernando Correia de Campos)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.4)

Fizetési számlák (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.17)

A belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások (A7-0034/2014 - Mathieu Grosch)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(10.19)

A biztosítási közvetítés (A7-0085/2014 - Werner Langen)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(10.26)

A bűncselekményekből származó jövedelem befagyasztása és elkobzása (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.10)

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásának és tartózkodásának feltételei (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.13)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

14

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

1

Előadóként beterjesztett vélemény

10

VÉLEMÉNY a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

CONT
21-10-2013 CONT_AD(2013)516714

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2014. évi költségvetéséről – III. szakasz – Bizottság

PECH
06-09-2013 PECH_AD(2013)513404

VÉLEMÉNY a 2014. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásról szóló állásfoglalásról

PECH
31-05-2013 PECH_AD(2013)508186

VÉLEMÉNY az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról („A tengerentúli társulási határozat”)

PECH
22-01-2013 PECH_AD(2013)500506

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről – összes szakasz

PECH
06-09-2012 PECH_AD(2012)492574

VÉLEMÉNY az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok kockázatmegosztási eszközeivel kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

CONT
01-03-2012 CONT_AD(2012)480660

VÉLEMÉNY Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a biológiai sokféleségre vonatkozó, 2020-ig szóló európai uniós stratégia

PECH
25-01-2012 PECH_AD(2012)476103

VÉLEMÉNY az Európai Beruházási Bank (EBB) – 2010. évi éves jelentéséről

ENVI
24-01-2012 ENVI_AD(2012)476126

VÉLEMÉNY a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről

ENVI
14-07-2011 ENVI_AD(2011)465007

VÉLEMÉNY A légiközlekedés-védelemről, különös tekintettel a biztonsági szkennerekre

ENVI
27-01-2011 ENVI_AD(2011)452692

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

1

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. Szakasz, Bizottság

PECH
01-03-2012 PECH_AD(2012)478514

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

6

Parlamenti kérdés(ek)

117

  Chinese tourism law

27-03-2014 E-003846/2014 Bizottság

  VP/HR - Crisis in Venezuela

25-02-2014 P-002167/2014 Bizottság

  Compliance with Community principles — favourable final judgment

17-02-2014 E-001788/2014 Bizottság

  Compliance with Community principles in tax administration — administrative reviews

17-02-2014 E-001787/2014 Bizottság

  Referrals for a preliminary ruling — compliance with EU regulations

20-01-2014 E-000497/2014 Bizottság

  High-speed on the Adriatic rail line

20-01-2014 E-000483/2014 Bizottság

  VP/HR - Disposal of Syrian chemical weapons

17-01-2014 E-000443/2014 Bizottság

  Maximum overdraft interest

14-01-2014 E-000329/2014 Bizottság

  Broadcasting of the 'OTV' programme unimpeded by the Romanian authorities

06-12-2013 E-013919/2013 Bizottság

Nyilatkozatok (7. parlamenti ciklus)