• Ramon   TREMOSA i BALCELLS  

Ramon TREMOSA i BALCELLS : Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény - 8. parlamenti ciklus 

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU, a 258/2014/EU, a 652/2014/EU és az (EU) 2017/826 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2018)628583 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2018)627868 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY az (EU) 2017/1132 irányelvnek a határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2018)625345 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2018)625343 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY a 2017/825/EU rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2018)622207 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelvnek a gépjármű-adóztatásra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2018)615443 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY a versenypolitikáról szóló éves jelentésről  
- INTA_AD(2017)610689 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezéséről és végrehajtásáról  
- ECON_AD(2017)609658 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről szóló éves jelentésről  
- ECON_AD(2017)609635 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2017)610743 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY a munkahelyteremtés és a növekedés fellendítését szolgáló, egyenlőtlenségek elleni küzdelemről  
- ECON_AD(2017)605945 -  
-
ECON 
MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2017)610694 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentésről  
- INTA_AD(2016)589318 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre (TTIP) irányuló tárgyalások tárgyában az Európai Bizottsághoz intézett ajánlásokról  
- ECON_AD(2015)546785 -  
-
ECON