• Ramon   TREMOSA i BALCELLS  

Ramon TREMOSA i BALCELLS : Előadóként beterjesztett vélemény - 8. parlamenti ciklus 

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a légi közlekedés területén zajló verseny védelméről és a 868/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2018)613502 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről: 2014. évi éves jelentés  
- ECON_AD(2016)578521 -  
-
ECON