• Ramon   TREMOSA i BALCELLS  

Ramon TREMOSA i BALCELLS : Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) - 8. parlamenti ciklus 

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az EU delfináriumoktól mentes övezetté tételéről  
- P8_DCL(2016)0104 - Elévült  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Igor ŠOLTES , Javier NART , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Molly SCOTT CATO , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI  
Kiosztás dátuma : 03-10-2016
Lejárat időpontja : 03-01-2017
Aláírók száma : 46 - 04-01-2017
Írásbeli nyilatkozat a halfogyasztás népszerűsítéséről  
- P8_DCL(2016)0095 - Elévült  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 66 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat a mindenki számára akadálymentes városi területekről és befogadó városokról  
- P8_DCL(2016)0083 - Elévült  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Izaskun BILBAO BARANDICA , Ivan JAKOVČIĆ , Ádám KÓSA , Helga STEVENS , Mark DEMESMAEKER , Gesine MEISSNER , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Marian HARKIN  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 68 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat A lelkiismereti foglyokon végzett szerveltávolítások Kínában folytatott gyakorlatának leállításáról  
- P8_DCL(2016)0048 - Többséggel lezárva  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Elfogadva (dátum) : 27-07-2016
Az aláírók listája : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Aláírók száma : 414 - 27-07-2016
Írásbeli nyilatkozat a többnyelvűség előmozdításáról az Európai Unióban  
- P8_DCL(2015)0064 - Elévült  
Ilhan KYUCHYUK , Andrejs MAMIKINS , Csaba SÓGOR , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest MARAGALL , Ivan JAKOVČIĆ , Petr JEŽEK , Ivo VAJGL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Jozo RADOŠ  
Kiosztás dátuma : 26-10-2015
Lejárat időpontja : 26-01-2016
Aláírók száma : 62 - 27-01-2016
Írásbeli nyilatkozat A regionális és kisebbségi nyelvek védelméről és támogatásáról az Európai Unióban  
- P8_DCL(2015)0046 - Elévült  
Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Herbert DORFMANN , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Nicola CAPUTO , Igor ŠOLTES , Alyn SMITH , Biljana BORZAN , Kaja KALLAS , Ilhan KYUCHYUK , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elly SCHLEIN , Silvia COSTA , Josep-Maria TERRICABRAS , Angelika MLINAR , Yana TOOM , Ernest URTASUN , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Milan ZVER , Kinga GÁL , Pál CSÁKY , József NAGY , Andor DELI , Iuliu WINKLER , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Danuta JAZŁOWIECKA  
Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 127 - 08-12-2015
Írásbeli nyilatkozat a beporzókról, a méhek egészségi állapotáról és a méhészeti ágazatról  
- P8_DCL(2015)0043 - Elévült  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Mark DEMESMAEKER , Marco ZULLO , Morten PETERSEN , Marit PAULSEN , Ulrike MÜLLER , Paolo DE CASTRO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ian DUNCAN , Andreas SCHWAB  
Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 82 - 08-12-2015