Niccolò RINALDI : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Alelnök
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Alelnök

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 14-04-2014 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Olaszország)
 • 15-04-2014 / 30-06-2014 : - (Olaszország)

Alelnök 

 • 08-09-2010 / 30-06-2014 : A CARIFORUM–EU Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Kazahsztán, EU–Kirgizisztán, EU–Üzbegisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Palesztin Törvényhozó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A dél-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-06-2010 / 07-09-2010 : A CARIFORUM–EU Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Fejlesztési Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Emberi Jogi Albizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Fejlesztési Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Emberi Jogi Albizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az EU és Malajzia közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás érdekében folytatott tárgyalások kapcsán a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az EKSZ-hez intézett ajánlásokról  
- INTA_AD(2013)510479 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a Közép-Ázsiára vonatkozó uniós stratégia végrehajtásának állapotáról  
- INTA_AD(2011)467229 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti, a kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás megkötésére irányuló tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- INTA_AD(2011)452829 -  
-
INTA 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a fogyasztási cikkek biztonságosságáról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- INTA_AD(2013)513019 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a termékek piaci felügyeletéről és a 89/686/EGK és a 93/15/EGK irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, az 1999/5/EK, a 2000/9/EK, a 2000/14/EK, a 2001/95/EK, a 2004/108/EK, a 2006/42/EK, a 2006/95/EK, a 2007/23/EK, a 2008/57/EK, a 2009/48/EK, a 2009/105/EK, a 2009/142/EK, a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 305/2011/EU, a 764/2008/EK és a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosítására irányuló javaslatról  
- INTA_AD(2013)513014 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a fejlődő országok számára a növekedés motorját jelentő kereskedelemről és beruházásról  
- DEVE_AD(2013)500536 -  
-
DEVE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az elnyomott kisebbségek és népek szabadságáról  
- P7_DCL(2014)0004 - Elévült  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Kiosztás dátuma : 13-01-2014
Lejárat időpontja : 13-04-2014
Aláírók száma : 38 - 14-04-2014
Írásbeli nyilatkozat a táplálkozási zavarok elleni küzdelemről  
- P7_DCL(2013)0026 - Elévült  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Kiosztás dátuma : 09-12-2013
Lejárat időpontja : 09-03-2014
Aláírók száma : 68 - 10-03-2014
Írásbeli nyilatkozat a nemzetközi kereskedelemről mint a fenntartható gazdasági fejlődés és a fogyasztóvédelem eszközéről  
- P7_DCL(2012)0016 - Elévült  
Joseph DAUL , Enrique GUERRERO SALOM , Cristiana MUSCARDINI , Niccolò RINALDI , Gianluca SUSTA  
Kiosztás dátuma : 17-04-2012
Lejárat időpontja : 13-09-2012
Aláírók száma : 287 - 13-09-2012

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat