Monica MACOVEI : 8ª legislatura 

Gruppi politici 

 • 01-07-2014 / 26-10-2015 : Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) - Membro
 • 27-10-2015 / 28-10-2015 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro
 • 29-10-2015 / 12-12-2016 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro dell'ufficio di presidenza
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro dell'ufficio di presidenza
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro dell'ufficio di presidenza
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro
 • 05-07-2017 / 03-07-2018 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro dell'ufficio di presidenza
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro dell'ufficio di presidenza

Partiti nazionali 

 • 01-07-2014 / 22-03-2015 : Partidul Democrat-Liberal (Romania)
 • 23-03-2015 / 01-07-2019 : Independent (Romania)

Presidente 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegazione alla commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Albania

Deputati 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per il controllo dei bilanci
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegazione alla commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Albania
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Conferenza dei presidenti di delegazione
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per il controllo dei bilanci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale

Membro sostituto 

 • 01-07-2014 / 26-10-2015 : Commissione per gli affari esteri
 • 14-07-2014 / 26-10-2015 : Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti
 • 11-05-2016 / 18-01-2017 : Commissione per gli affari esteri
 • 03-06-2016 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per gli affari esteri
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Commissione speciale sul terrorismo

Attività parlamentari principali 

Contributi alle discussioni in Aula 
Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula. Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

Relazioni in quanto relatore 
In seno alla commissione parlamentare competente viene nominato un relatore incaricato di elaborare un progetto di relazione su proposte legislative o di bilancio o su altre questioni. Nel redigere la relazione, i relatori possono avvalersi della consulenza dei pertinenti esperti o soggetti interessati. I relatori sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori ombra. Le relazioni approvate in commissione sono quindi esaminate e votate in Aula. Articolo 55 del regolamento

Pareri in quanto relatore 
Le commissioni possono elaborare un parere sulla relazione della commissione competente in cui trattano aspetti rientranti nelle proprie attribuzioni. I relatori per parere sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori per parere ombra. Articoli 56 e 57 e allegato VI del regolamento

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF  
- LIBE_AD(2019)629629 -  
-
LIBE 
PARERE sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020  
- LIBE_AD(2017)612221 -  
-
LIBE 
PARERE sulla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2017  
- LIBE_AD(2016)589356 -  
-
LIBE 

Pareri in quanto relatore ombra 
I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE Relazione annuale 2016 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode  
- LIBE_AD(2018)615289 -  
-
LIBE 
PARERE sulle misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nell'interesse pubblico, quando divulgano informazioni riservate di imprese e organismi pubblici  
- LIBE_AD(2017)606049 -  
-
LIBE 
PARERE sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018  
- LIBE_AD(2017)606219 -  
-
LIBE 

Proposte di risoluzione 
Le proposte di risoluzione vertono su tematiche di attualità e possono essere presentate su richiesta di una commissione, di un gruppo politico o di almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento. Esse sono poste in votazione in Aula. Articoli 132, 136, 139 e 144 del regolamento

Interrogazioni orali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Interpellanze principali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interpellanze principali con richiesta di risposta scritta seguite da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 139 e allegato III del regolamento

Altre attività parlamentari 

Dichiarazioni di voto scritte 
I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Prosciugamento delle fonti di reddito dei jihadisti - intervenire sul finanziamento del terrorismo (A8-0035/2018 - Javier Nart) RO  
 

Terorismul este finanțat în mare parte de banii spălați, care provin din activități de crimă organizată. Banii spălați sunt 3 și 4 trilioane de dolari anual. Băncile care nu fac tranzacții online, deci transparente, trebuie să rămână fără licențe.
Sursele terorismului sunt diverse. Pe lângă spălarea de bani, finanțările se fac prin donații prin intermediul asociațiilor nonprofit și strângeri de fonduri pe platforme online.
„Fără bani, jihadul moare”!
Este important ca unitățile de informații și analiză financiară să coopereze cu agențiile de informații și justiția, atât în interiorul statelor membre, cât și transfrontalier. La fel de importantă este investigarea documentelor publicate de jurnaliștii de investigație care au făcut descoperiri privind fraudele fiscale, spălarea de bani și corupția în milioane de documente, în Paradise și Panama Papers sau Laundromatul din Azerbaidjan.

Progetto di raccomandazione in seguito all'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione e l'evasione fiscale (B8-0660/2017) RO  
 

Trebuie să oprim grupul criminal care a pus stăpânire peste o mare parte din finanțele lumii prin transferuri și mutări de bani și proprietăți invizibile pentru orice control.
În primul rând, trebuie să garantăm accesul public necondiționat la beneficiarii reali ai tuturor companiilor și trusturilor economice, de moștenire, de caritate, toate, pentru că orice „poartă lăsată deschisă” va duce la mutarea banilor murdari.
Trebuie să interzicem acțiunile la purtător, prin care companii, bani, proprietăți se mută dintr-o mână în alta, în mod invizibil, anonim și necontrolat.
Trebuie să excludem posibilitatea înființării unor societăți fictive de tip „cutie poștală”, care există numai pentru evaziunea fiscală și spălarea de bani.

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (A8-0351/2017 - Michael Gahler) RO  
 

Niciun stat membru nu poate face față singur la provocările de astăzi. Trebuie să vorbim cu o singură voce și să construim o Uniune a securității și a apărării.
Mă bucură că am făcut progrese în această direcție, de la adoptarea Strategiei globale pentru politica externă și de securitate a Uniunii, în iunie 2016. Dar mai avem pași importanți.
O strategie coerentă privind politicile de securitate și apărare înseamnă întărirea parteneriatului cu NATO, schimbul de informații în timp real, mobilizarea resurselor pe cercetare, training, coordonarea planurilor de apărare naționale și activarea imediată a Fondului european de apărare, pentru asigurarea unor operațiuni rapide și eficiente. Viața fiecărui cetățean european este o prioritate.

Interrogazioni scritte 
I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Dichiarazioni scritte (fino al 16 gennaio 2017) 
**Questo strumento non esiste più dal 16 gennaio 2017** Una dichiarazione scritta era un'iniziativa riguardante un argomento rientrante fra le competenze dell'Unione europea. Poteva essere cofirmata dai deputati entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Dichiarazione scritta sulla necessità di un comportamento responsabile delle imprese per quanto riguarda gli investimenti nei paesi in via di sviluppo  
- P8_DCL(2016)0133 - Decaduta  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Data di apertura : 12-12-2016
Scadenza : 12-03-2017
Numero di firmatari : 103 - 13-03-2017
Dichiarazione scritta sui minori rifugiati scomparsi  
- P8_DCL(2016)0119 - Decaduta  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL  
Data di apertura : 21-11-2016
Scadenza : 21-02-2017
Numero di firmatari : 45 - 22-02-2017
Dichiarazione scritta sulle persone affette da sindrome di Down  
- P8_DCL(2016)0118 - Decaduta  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Data di apertura : 21-11-2016
Scadenza : 21-02-2017
Numero di firmatari : 69 - 22-02-2017

Dichiarazioni 

Dichiarazione di interessi finanziari