Norica NICOLAI : 8ª legislatura 

Gruppi politici 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) - Membro
 • 07-07-2014 / 04-11-2014 : Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa - Membro
 • 05-11-2014 / 31-01-2017 : Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa - Vicepresidente
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa - Vicepresidente

Partiti nazionali 

 • 01-07-2014 / 11-10-2015 : Partidul Naţional Liberal (Romania)
 • 12-10-2015 / 20-06-2016 : Independent (Romania)
 • 21-06-2016 / 01-07-2019 : ALDE Romania (Romania)

Deputati 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per la pesca
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Moldova
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per la pesca

Membro sostituto 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissione per gli affari esteri
 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissione per il controllo dei bilanci
 • 07-07-2014 / 12-10-2015 : Commissione per i problemi economici e monetari
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare UE-Russia
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Commissione per gli affari esteri
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Commissione per lo sviluppo regionale
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Sottocommissione per la sicurezza e la difesa
 • 13-10-2015 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per gli affari esteri
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per lo sviluppo regionale
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sottocommissione per la sicurezza e la difesa

Attività parlamentari principali 

Contributi alle discussioni in Aula 
Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula. Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

Relazioni in quanto relatore 
In seno alla commissione parlamentare competente viene nominato un relatore incaricato di elaborare un progetto di relazione su proposte legislative o di bilancio o su altre questioni. Nel redigere la relazione, i relatori possono avvalersi della consulenza dei pertinenti esperti o soggetti interessati. I relatori sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori ombra. Le relazioni approvate in commissione sono quindi esaminate e votate in Aula. Articolo 55 del regolamento

Pareri in quanto relatore 
Le commissioni possono elaborare un parere sulla relazione della commissione competente in cui trattano aspetti rientranti nelle proprie attribuzioni. I relatori per parere sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori per parere ombra. Articoli 56 e 57 e allegato VI del regolamento

PARERE su una strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica  
- PECH_AD(2015)552090 -  
-
PECH 

Pareri in quanto relatore ombra 
I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  
- REGI_AD(2018)628643 -  
-
REGI 
PARERE sulle regioni in ritardo di sviluppo nell'Unione europea  
- PECH_AD(2018)612274 -  
-
PECH 
PARERE su un nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita  
- REGI_AD(2017)610699 -  
-
REGI 

Proposte di risoluzione 
Le proposte di risoluzione vertono su tematiche di attualità e possono essere presentate su richiesta di una commissione, di un gruppo politico o di almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento. Esse sono poste in votazione in Aula. Articoli 132, 136, 139 e 144 del regolamento

Interrogazioni orali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Interpellanzi minuri 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interpellanze minori con richiesta di risposta scritta alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 130 bis e allegato III del regolamento

Interpellanze principali 
Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interpellanze principali con richiesta di risposta scritta seguite da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 139 e allegato III del regolamento

Altre attività parlamentari 

Dichiarazioni di voto scritte 
I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Domande di restituzione transfrontaliere delle opere d'arte e dei beni culturali saccheggiati durante conflitti armati e guerre (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că problema operelor de artă și a bunurilor furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor reprezintă un subiect important pentru foarte mulți cetățeni europeni care așteaptă din partea Uniunii Europene susținere legislativă în ceea ce privește rezolvarea proceselor în care se află. Aspectul transnațional și internațional al acestor cereri și procese de recuperare și restituire reprezintă un impediment în concluzionarea acestora într-un timp rezonabil. Având în vedere angajamentele Uniunii Europene și ale statelor membre la nivel internațional în susținerea demersurilor de găsire și recuperare a bunurilor și operelor de artă furate în timpul conflictelor armate și al războaielor, doresc să subliniez importanța pe care o are implicarea tuturor instituțiilor naționale și europene vizate.

Protezione del bilancio dell'Unione in caso di cattivo funzionamento generale dello Stato di diritto negli Stati membri (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) RO  
 

Am votat împotriva acestui raport deoarece consider că atât propunerea Comisiei Europene, cât și amendamentele adoptate de către Parlamentul European încalcă Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, introduc măsuri arbitrare și politice de stopare a fondurilor europene pentru statele membre și pedepsesc cetățenii europeni pentru deciziile politice luate de către guverne. Țin să subliniez că aspectele privind sistemul judiciar și organizarea acestuia țin de subsidiaritate, iar prin adoptarea acestui raport se încalcă în mod direct Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și principiile acestuia. Faptul că nu există o listă clară a criteriilor de evaluare în funcție de care se vor lua aceste decizii va duce, cu siguranță, la măsuri subiective și arbitrare. În ceea ce privește evaluatorii, faptul că această analiză va fi făcută doar de către Comisia Europeană, instituție cu o conducere politică, și nu de către un număr de experți imparțiali reprezintă un alt semnal că această inițiativă se dorește a fi una pur politică. Desigur, înțeleg nevoia Comisiei de a redistribui fondurile europene după bunul plac și de a găsi soluții după retragerea Marii Britanii din UE, dar cred că acest proiect va duce la mult mai multă dezbinare și va spori neîncrederea în instituțiile UE.

Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că opiniile exprimate de către raportor sunt extrem de relevante în ceea ce privește raportul anual al activităților financiare ale BEI. Subliniez faptul că Banca Europeană de Investiții trebuie să continue să investească în IMM-uri, să sprijine sectoarele economice care nu s-au recuperat complet după criza financiară și să continue să susțină investițiile și proiectele din zonele defavorizate ale Uniunii Europene. Acest raport reliefează atât aspectele pozitive ale activității financiare a BEI, cât și acele aspecte ce trebuie îmbunătățite în perioada următoare, ceea ce va ajuta la o funcționare din ce în ce mai bună a BEI și va încuraja direcționarea fondurilor către proiectele și sectoarele financiare critice pentru dezvoltarea economică a statelor membre și a Uniunii Europene.

Interrogazioni scritte 
I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Dichiarazioni scritte (fino al 16 gennaio 2017) 
**Questo strumento non esiste più dal 16 gennaio 2017** Una dichiarazione scritta era un'iniziativa riguardante un argomento rientrante fra le competenze dell'Unione europea. Poteva essere cofirmata dai deputati entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Dichiarazione scritta sulla mappatura internazionale delle isole di spazzatura galleggiante  
- P8_DCL(2016)0093 - Decaduta  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Data di apertura : 12-09-2016
Scadenza : 12-12-2016
Numero di firmatari : 86 - 13-12-2016
Dichiarazione scritta sui minori lasciati nei paesi d'origine dai genitori che lavorano all’estero  
- P8_DCL(2016)0086 - Decaduta  
Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER  
Data di apertura : 12-09-2016
Scadenza : 12-12-2016
Numero di firmatari : 59 - 13-12-2016
Dichiarazione scritta sull'accessibilità degli alloggi per le comunità vulnerabili  
- P8_DCL(2016)0074 - Decaduta  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Data di apertura : 12-09-2016
Scadenza : 12-12-2016
Numero di firmatari : 91 - 13-12-2016

Dichiarazioni 

Dichiarazione di interessi finanziari