Anthea McINTYRE
 • Anthea
  McINTYRE
 • Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija
 • Narė
 • Jungtinė Karalystė Conservative Party
 • Gimimo data: 1954 m. birželio 29 d., London

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

41

Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (diskusijos)

24-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-24(17)

Komisijos 2018 m. darbo programos rengimas (diskusijos)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Bangladešas, įskaitant vaikų santuokas

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4.3)

Apsaugos nuo augalų kenkėjų priemonės (diskusijos)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(18)

Apsaugos nuo augalų kenkėjų priemonės (diskusijos) (2)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(18)

Technologiniai sprendimai tvariam žemės ūkiui (trumpas pristatymas)

06-06-2016 P8_CRE-REV(2016)06-06(18)

Ekonomikos augimas ir jaunimo užimtumas (diskusijos)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(3)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

2

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

14

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje

EMPL
23-10-2017 A8-0319/2017

PRANEŠIMAS dėl darbo sąlygų ir mažų garantijų darbo

EMPL
14-06-2017 A8-0224/2017

PRANEŠIMAS dėl socialinio dempingo Europos Sąjungoje

EMPL
18-08-2016 A8-0255/2016

PRANEŠIMAS dėl 2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programos

EMPL
26-10-2015 A8-0312/2015

PRANEŠIMAS dėl vaisių ir daržovių sektoriaus po 2007 m. reformos

AGRI
19-05-2015 A8-0170/2015

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

1

NUOMONĖ Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa (REFIT). Dabartinė padėtis ir perspektyvos

EMPL
29-05-2015 EMPL_AD(2015)549312

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

6

NUOMONĖ dėl darbo sąlygų ir mažų garantijų darbo

AGRI
28-02-2017 AGRI_AD(2017)592286

NUOMONĖ Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas

EMPL
24-09-2015 EMPL_AD(2015)560781

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Graikijai skirtų specialių priemonių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmeninių apsaugos priemonių

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

NUOMONĖ dėl rekomendacijų Europos Komisijai dėl derybų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo (TPIP)

EMPL
01-04-2015 EMPL_AD(2015)546672

NUOMONĖ Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2014 m. prioritetų įgyvendinimas

EMPL
02-10-2014 EMPL_AD(2014)537203

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

7

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

1

Rašytinis pareiškimas dėl paramos neįgaliesiems pritaikytų tualetų skaičiaus didinimui ES

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Nebegalioja

Detalės

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 124 - 28-07-2016

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

6

  ADI classification of compounds set by the European Food Safety Agency

14-09-2017 P-005754/2017 Komisija

  Excise duty exemption for small cider producers

05-08-2015 E-012025/2015 Komisija

  Combatting vine wood diseases

20-05-2015 P-008109/2015 Komisija

Komisijos atsakymai į klausimus, į kuriuos atsakoma raštu

05-05-2015 O-000046/2015 Komisija

ES žemės ūkio novatoriškos sistemos

30-04-2015 O-000045/2015 Komisija

  EU co-financed projects in La Gomera, Canary Islands

02-12-2014 E-010079/2014 Komisija

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

1

 

Komisijos 2018 m. darbo programos rengimas (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)

05-07-2017

. ‒ The ECR Group voted against the joint resolution on the Commission Work Programme 2018. Following intense and fruitful negotiations with the EPP and ALDE Groups, the ECR was pleased jointly to submit a resolution. This resolution was a compromise and therefore, of course, not a perfect reflection of ECR positions on the many topics included. Nonetheless, it was a historic achievement as it offered a centre-right and realistic view on EU cooperation.
However, during the plenary vote a number of issues were added to the text that were problematic for the ECR: in particular, a highly controversial socialist amendment on the relocation of asylum seekers and the facilitation of access to the labour market for migrants and refugees. Unfortunately, following the adoption of this amendment, the ECR Group had to withdraw its support for the joint resolution.

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M081
  1047 Brussels