Jas GAWRONSKI : 6-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija - Narys
 • 14-11-2004 / 13-07-2009 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija - Biuro narys

Nacionalinės partijos 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Forza Italia (Italija)

Pirmininko pavaduotojas 

 • 08-05-2007 / 13-07-2009 : Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Tadžikistanu, Turkmėnistanu ir Mongolija

Narys 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Užsienio reikalų komitetas
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Laikinasis komitetas tariamam CŽV vykdytam kalinių gabenimui ir neteisėtam kalinimui Europos šalyse tirti
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Užsienio reikalų komitetas
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Užsienio reikalų komitetas
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)
 • 15-03-2007 / 07-05-2007 : Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Tadžikistanu, Turkmėnistanu ir Mongolija

Pavaduojantis narys 

 • 22-07-2004 / 03-04-2005 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 15-09-2004 / 27-02-2005 : Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis ir Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociacija (SAARC)
 • 29-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacija Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinėje asamblėjoje
 • 28-02-2005 / 13-03-2007 : Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu
 • 04-04-2005 / 14-01-2007 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija ryšiams su Pietryčių Europos valstybėmis
 • 15-11-2007 / 13-07-2009 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 07-07-2008 / 13-07-2009 : Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete

all-activities 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis ir 162 straipsnio 11 dalis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis, 54 straipsnis, V priedas

NUOMONĖ Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole  
- INTA_AD(2005)350222 -  
-
INTA 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Dalyvaujančiųjų sąrašas 
Šis dalyvių sąrašas yra ištrauka iš 6-osios Parlamento kadencijos plenarinių posėdžių protokolų. Jame informacija pateikiama tik informaciniais tikslais ir apima Parlamento nario kadenciją Europos Parlamente. Tai neapdoroti duomenys ir į juos nėra įtrauktos korekcijos dėl pateisinamo nedalyvavimo dėl ligos, motinystės ir (arba) tėvystės atostogų, Parlamento delegacijos veiklos, kuriai gautas leidimas ir t. t.