Nikos CHRYSOGELOS

Frakcijos

  • 02.02.2012 / 30.06.2014 : Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas - Narys

Nacionalinės partijos

  • 02.02.2012 / 30.06.2014 : Ecologist Greens (Graikija)

Pirmininko pavaduotojas

  • 27.02.2012 / 30.06.2014 : Regioninės plėtros komitetas

Narys

  • 02.02.2012 / 26.02.2012 : Regioninės plėtros komitetas
  • 13.02.2012 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Juodkalnija ir Kosovu

Pavaduojantis narys

  • 02.02.2012 / 30.06.2014 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
  • 06.02.2012 / 30.06.2014 : Delegacija ES ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete
  • 16.04.2013 / 30.06.2014 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
  • 15.07.2013 / 30.06.2014 : Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

41

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(14)

Nepalankių oro sąlygų padariniai įvairiose valstybėse narėse (diskusijos)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(5)

Graikijos pirmininkavimo veiklos programa (diskusijos)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(19)

Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. gruodžio 19–20 d.) (diskusijos)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(3)

Jūrų erdvės planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas (diskusijos)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(13)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

9

PRANEŠIMAS Ekologinės inovacijos: darbo vietų kūrimas ir augimas įgyvendinant aplinkos politiką

ENVI
17-10-2013 A7-0333/2013

PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo: įgyvendinimas ir taikymas

REGI
20-12-2012 A7-0398/2012

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

1

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo [kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. XXX/2011 dėl integruotos jūrų politikos]

ENVI
06-12-2012 ENVI_AD(2012)489647

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

8

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatoma jūrų erdvės planavimo ir integruoto pakrančių zonų valdymo sistema

ENVI
25-10-2013 ENVI_AD(2013)516628

NUOMONĖ dėl pranešimo „Mėlynasis augimas. Jūrų, jūrų transporto ir turizmo sektorių tvaraus augimo skatinimas“

REGI
24-04-2013 REGI_AD(2013)506188

NUOMONĖ dėl dabartinių atsinaujinančiosios energijos uždavinių ir galimybių Europos energijos rinkoje

ENVI
25-02-2013 ENVI_AD(2013)502089

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių

REGI
29-10-2012 REGI_AD(2012)492666

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

REGI
22-10-2012 REGI_AD(2012)494684

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių su Europos regioninės plėtros fondu ir investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006

ENVI
25-06-2012 ENVI_AD(2012)487705

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006

ENVI
22-06-2012 ENVI_AD(2012)487713

NUOMONĖ dėl mūsų gyvybės draudimo ir gamtinio turto. ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m.

REGI
02-03-2012 REGI_AD(2012)478368

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

18

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą

11-03-2014 B7-0266/2014

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Sirijoje

05-02-2014 RC-B7-0141/2014

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Sirijoje

04-02-2014 B7-0144/2014

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES benamystės strategijos

08-01-2014 B7-0011/2014

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Egipte

02-07-2013 B7-0366/2013

  Motion for a resolution on the situatuion of civil society in Egypt

01-07-2013 B7-0356/2013

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europoje kilusių potvynių

01-07-2013 RC-B7-0319/2013

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

1

Rašytinis pareiškimas dėl neįgaliųjų teisių

16-01-2014 P7_DCL(2014)0008 Nebegalioja

Detalės

Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ , Marisa MATIAS , Antolín SÁNCHEZ PRESEDO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Mark DEMESMAEKER , Jill EVANS , François ALFONSI , Martina ANDERSON , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Nikos CHRYSOGELOS

Pateikimo data : 16-01-2014
Galioja iki : 16-04-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 142 - 17-04-2014

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

139

  Inflammatory bowel disease

15-04-2014 E-004776/2014 Komisija

  State aid in sales of public lands in Bulgaria

04-03-2014 E-002451/2014 Komisija

  Waste depot in the village of Tzalapitza, Bulgaria

27-02-2014 E-002329/2014 Komisija

  Dangerous and ageing waste depot in Pazardjik municipality, Bulgaria

27-02-2014 E-002326/2014 Komisija

  Inadequate fines for polluting installations in Bulgaria

27-02-2014 E-002325/2014 Komisija

  Illegal operation of cyanide-leaching installation Kardjali, Bulgaria

27-02-2014 E-002324/2014 Komisija

  Plans for the Jessica-funded construction of a second rowing channel in Plovdiv, Bulgaria

27-02-2014 E-002323/2014 Komisija

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)

Privačių interesų deklaracija