Ruža TOMAŠIĆ : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

  • 01-07-2013 / 02-07-2013 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Narė
  • 03-07-2013 / 30-06-2014 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Biuro narė

Nacionalinės partijos 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (Kroatija)

Narys 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Kanada

Pavaduojanti narė 

  • 01-07-2013 / 23-10-2013 : Specialusis kovos su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu komitetas

all-activities 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys 
Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 718/1999 dėl Bendrijos laivyno pajėgumo politikos skatinti vidaus vandenų transportą  
- EMPL_AD(2014)524581 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma patekimo į uosto paslaugų rinką ir finansinio uostų skaidrumo sistema  
- EMPL_AD(2014)521839 -  
-
EMPL 
NUOMONĖ Dėl septintosios ir aštuntosios Komisijos sanglaudos politikos pažangos ataskaitų ir 2013 m. strateginės 2007–2013 m. programų įgyvendinimo ataskaitos  
- EMPL_AD(2013)519793 -  
-
EMPL 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Kontaktai