Costas MAVRIDES : Pagrindinis puslapis 

Narys 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 
Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete 

Pavaduojantis narys 

Tarptautinės prekybos komitetas 
Saugumo ir gynybos pakomitetis 
Delegacija ryšiams su Izraeliu 
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje 

Pastarojo meto veikla 

Costas MAVRIDES  
Costas MAVRIDES 

EP tinkle „NEWSHUB“

Kontaktai