Marju LAURISTIN

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

58

Estijos pirmininkavimo Tarybai prioritetų pristatymas (diskusijos)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos (diskusijos)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(12)

Ukrainos politiniai kaliniai Rusijoje ir padėtis Kryme

16-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-16(3.2)

E. demokratija ES: galimybės ir iššūkiai (diskusijos)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos (diskusijos)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(14)

Padėties Rytų Ukrainoje pablogėjimas (diskusijos)

14-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-14(13)

Europos socialinių teisių ramstis (diskusijos)

19-01-2017 P8_CRE-REV(2017)01-19(3)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

2

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

3

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

2

NUOMONĖ dėl Europos pramonės skaitmeninimo

EMPL
28-03-2017 EMPL_AD(2017)595485

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

1

NUOMONĖ dėl rekomendacijų Europos Komisijai dėl derybų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) susitarimo

LIBE
07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558

Instituciniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

27

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su antisemitizmu

29-05-2017 B8-0383/2017

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Ukrainos kalinių Rusijoje ir padėties Kryme

15-03-2017 RC-B8-0190/2017

  Motion for a resolution on Ukrainian political prisoners in Russia and situation in Crimea

13-03-2017 B8-0195/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES ir Turkijos santykių

22-11-2016 B8-1283/2016

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žurnalistų padėties Turkijoje

25-10-2016 RC-B8-1162/2016

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Tadžikistanas: sąžinės kalinių padėtis

08-06-2016 RC-B8-0755/2016

  Motion for a resolution on Tajikistan: situation of prisoners of conscience

06-06-2016 B8-0762/2016

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl transatlantinių duomenų srautų

24-05-2016 RC-B8-0623/2016

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kongo Demokratinės Respublikos

09-03-2016 RC-B8-0342/2016

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

2

Rašytinis pareiškimas dėl aviacijos saugos ir karinių orlaivių pavojingų skrydžių

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nebegalioja

Detalės

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Pateikimo data : 05-10-2015
Galioja iki : 05-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 106 - 06-01-2016

Rašytinis pareiškimas dėl veiksmingesnio ir labiau suderinto ES makroekonominių strategijų įgyvendinimo

27-04-2015 P8_DCL(2015)0016 Nebegalioja

Detalės

Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ

Pateikimo data : 27-04-2015
Galioja iki : 27-07-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 79 - 28-07-2015

Klausimai raštu

8

  Microsoft/LinkedIn merger

04-11-2016 E-008372/2016 Komisija

  Accusations of embezzlement of European funds in Hungary

28-09-2016 E-007203/2016 Komisija

VP/HR - Kazachstano žurnalistės Guzyal Baidanilovos nuteisimas

08-06-2016 E-004710/2016 Komisija

ES atsakomosios priemonės dėl Rusijos prekybos sankcijų Ukrainai

04-01-2016 P-000001/2016 Komisija

  Free movement and Roma

02-07-2015 E-010695/2015 Komisija

Klausimai žodžiu

4

Tarptautinė romų diena

08-03-2017 O-000017/2017 Komisija

Tarptautinė romų diena

08-03-2017 O-000016/2017 Taryba

Bendrojo Teismo nutarčių dėl ES ir Turkijos pareiškimo poveikis

06-03-2017 O-000014/2017 Komisija

Tarpvalstybinių elektroninės atpažinties priemonių ir interneto paslaugų užtikrinimas

08-03-2016 O-000042/2016 Komisija