Gabrielius LANDSBERGIS

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

90

ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimas ir peržiūra (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(12.11)

Mokymasis apie ES mokyklose (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(6.13)

Įgūdžių ugdymo politika kovai su jaunimo nedarbu (A8-0366/2015 - Marek Plura)

19-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-19(6.8)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

5

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

1

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

2

NUOMONĖ dėl ES ir Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimo ir persvarstymo

INTA
11-12-2015 INTA_AD(2015)571444

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

INTA
07-11-2014 INTA_AD(2014)537396

Instituciniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

36

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žodžio laisvės Kazachstane

09-03-2016 RC-B8-0337/2016

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 20-ųjų Deitono taikos susitarimo metinių

16-12-2015 RC-B8-1362/2015

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 20-ųjų Deitono taikos susitarimo metinių

14-12-2015 B8-1396/2015

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Baltarusijoje

09-09-2015 RC-B8-0866/2015

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Angolos

09-09-2015 RC-B8-0846/2015

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Nadijos Savčenko bylos

29-04-2015 RC-B8-0406/2015

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

2

Rašytinis pareiškimas dėl dujotiekio „Nord Stream“ pajėgumo padvigubinimo

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Nebegalioja

Detalės

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Pateikimo data : 07-03-2016
Galioja iki : 07-06-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 182 - 08-06-2016

Rašytinis pareiškimas dėl aviacijos saugos ir karinių orlaivių pavojingų skrydžių

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nebegalioja

Detalės

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Pateikimo data : 05-10-2015
Galioja iki : 05-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 106 - 06-01-2016

Klausimai raštu

12

VP/HR - Ispanijos vyriausybės sutikimas Rusijos karo laivams naudotis Seutos uosto įrenginiais

18-03-2016 E-002298/2016 Komisija

VP/HR - Rusijos Federacijos įstatymas dėl užsienio agentų

08-02-2016 E-001133/2016 Komisija

ES atsakomosios priemonės dėl Rusijos prekybos sankcijų Ukrainai

04-01-2016 P-000001/2016 Komisija

Dėl Šaunamųjų ginklų direktyvos 91/477/EEB pakeitimų poveikio nacionaliniam saugumui

02-12-2015 E-015364/2015 Komisija

Taisyklės dėl veiklos rūšių atskyrimo ES dujų rinkoje - Direktyva 2009/73/EB

02-12-2015 E-015336/2015 Komisija

Kovos su informacija, naudojama kaip ginklas, projektų finansavimo šaltiniai

04-02-2015 E-001793/2015 Komisija

"Gazprom" antimonopolinė byla

07-01-2015 P-000102/2015 Komisija

Klausimai žodžiu

2

Komisijos atsakymai į klausimus, į kuriuos atsakoma raštu

05-05-2015 O-000046/2015 Komisija