Valentinas MAZURONIS : Pagrindinis puslapis 

Narys 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 
Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete 
Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje 

Pastarojo meto veikla 

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mechanizmo teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti  
- ENVI_AD(2018)629597 -  
-
ENVI 
Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 

Kontaktai