Norbert LINS : Pagrindinis puslapis 

Pirmininkas 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

Narys 

CPCO  
Komitetų pirmininkų sueiga 
Delegacija bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis klausimais bei ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete 

Pavaduojantis narys 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 
Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete 
Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje 

Kontaktai