Karol KARSKI : Pagrindinis puslapis 

Narys 

BURO  
Biuras 
QUE  
Kvestoriai 

Kvestorės atsakomybės sritys: 

  • Parlamento nariams skirtos paslaugos (Medicinos tarnyba, Parlamento narių vaikams skirtų lopšelių ir darželių paslaugos, Europos mokyklos)
  • Parlamento narių biurų įranga
  • Parlamento narių naudojimasis audiovizualine įranga
  • Taisyklių, kuriomis reglamentuojami įrašai, žiniasklaidos ir ne žiniasklaidos atstovų daromi Parlamento patalpose, laikymasis
  • Centrinis registras ir dalyvių sąrašai plenarinių posėdžių salėje ir komitetų bei frakcijų salėse
  • Techniniai aspektai, susiję su lobistų registru, nuolatinių lankytojų įleidimas į ribotos prieigos vietas
  • Pašto skyrius ir spaustuvė
  • Už Europos istorijos namus atsakingos Biuro ryšių palaikymo grupės narys (kartu su V. Maňka)
Užsienio reikalų komitetas 
Žmogaus teisių pakomitetis 
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje 

Pavaduojantis narys 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 
Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete 
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje 

Kontaktai