Zdzisław KRASNODĘBSKI : Pagrindinis puslapis 

Pirmininko pavaduotojas 

PE  
Europos Parlamentas 

Pirmininko pavaduotojo atsakomybės sritys: 

  • Klausimų valanda
  • Medicinos tarnyba
  • Darbo grupė informacijos ir komunikacijos politikos klausimais, narys
  • Darbo grupė pastatų, transporto ir ekologiškos Parlamento veiklos klausimais, narys
  • IRT inovacijų strategijos darbo grupė, narys
  • Ad hoc darbo grupė saugumo priemonių ir politikos krypčių įgyvendinimo klausimais, narys
  • Europos piliečio apdovanojimo kanceliarija, narys
  • Parlamento pirmininko pavadavimas su kaimynystės politika (Rytų šalys / EURONEST) susijusiais klausimais (pagrindinė atsakomybės sritis)
  • Parlamento pirmininko pavadavimas su Baltijos jūros regiono šalimis / Šiaurės šalimis / Arkties regionu susijusiais klausimais
  • Parlamento pirmininko pavadavimas su Centrinės Azijos šalimis susijusiais klausimais

Narys 

BURO  
Biuras 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 
Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 

Pavaduojantis narys 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 
Kultūros ir švietimo komitetas 
Saugumo ir gynybos pakomitetis 
Delegacija ryšiams su Izraeliu 

Pastarojo meto veikla 

Zdzisław KRASNODĘBSKI  
Zdzisław KRASNODĘBSKI 

EP tinkle „NEWSHUB“

Kontaktai