Andrew LEWER
  • Andrew
    LEWER
  • Jungtinė Karalystė
  • Gimimo data: 1971 m. liepos 18 d., Burnley

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

18

Mokymasis apie ES mokyklose (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(6.13)

ES strategija dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)

28-10-2015 P8_CRE-REV(2015)10-28(8.9)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

11

PRANEŠIMAS Mokymasis apie ES mokyklose

CULT
03-02-2016 A8-0021/2016

PRANEŠIMAS dėl jaunimo verslumo skatinimo švietimo ir mokymo priemonėmis

CULT
22-07-2015 A8-0239/2015

PRANEŠIMAS dėl įvairių sričių ES politikos miestų dimensijos

REGI
26-06-2015 A8-0218/2015

PRANEŠIMAS dėl tolesnių veiksmų, susijusių su Bolonijos proceso įgyvendinimu

CULT
31-03-2015 A8-0121/2015

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

1

NUOMONĖ Interneto junglumas siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos: Europos gigabitinė visuomenė ir 5G ryšys

REGI
23-03-2017 REGI_AD(2017)597520

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

21

NUOMONĖ dėl žvejybos laivyno atokiausiuose regionuose valdymo

REGI
10-02-2017 REGI_AD(2017)589280

NUOMONĖ dėl metinio pranešimo dėl 2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės

REGI
07-02-2017 REGI_AD(2017)593948

NUOMONĖ dėl 2015 m. metinės ataskaitos „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“

REGI
26-01-2017 REGI_AD(2017)592212

NUOMONĖ dėl integruotos Europos Sąjungos Arkties politikos

REGI
07-12-2016 REGI_AD(2016)589342

NUOMONĖ Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas. Pranešimo vertinimas pagal BNR 16 straipsnio 3 dalį

CULT
14-10-2016 CULT_AD(2016)582241

NUOMONĖ Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas

REGI
13-09-2016 REGI_AD(2016)585770

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje

CULT
15-07-2016 CULT_AD(2016)578729

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje

CULT
24-06-2016 CULT_AD(2016)578762

NUOMONĖ dėl pasirengimo porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą

REGI
25-05-2016 REGI_AD(2016)580479

NUOMONĖ dėl pasirengimo porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai: Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą

CULT
02-05-2016 CULT_AD(2016)577048

Instituciniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

13

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų

23-11-2016 B8-1291/2016

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos savanorių tarnybos

19-10-2016 B8-1134/2016

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Venesueloje

01-06-2016 B8-0724/2016

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ISIL / „Da'esh“ vykdomo kultūros objektų naikinimo

27-04-2015 B8-0389/2015

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Venesueloje

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Venesueloje

06-03-2015 B8-0238/2015

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

3

Rašytinis pareiškimas dėl ES rytinių regionų strateginio kelio „Via Carpathia“ tiesimo

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Nebegalioja

Detalės

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Pateikimo data : 07-03-2016
Galioja iki : 07-06-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 61 - 08-06-2016

Rašytinis pareiškimas dėl Karpatų regiono ES

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Nebegalioja

Detalės

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Pateikimo data : 14-12-2015
Galioja iki : 14-03-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 47 - 15-03-2016

Rašytinis pareiškimas dėl darbo pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę Venesueloje stiprinimo

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Nebegalioja

Detalės

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Pateikimo data : 26-10-2015
Galioja iki : 26-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 64 - 27-01-2016

Klausimai raštu

6

  Energy Union governance system without local and regional authorities

22-10-2015 E-014085/2015 Taryba

  Excise duty change to allow government support for small cider producers

24-06-2015 E-010226/2015 Komisija

  Euronews funding

14-04-2015 E-005893/2015 Komisija

  Future direction of Euronews

14-04-2015 E-005892/2015 Komisija

  Cider duty ruling

13-04-2015 E-005839/2015 Komisija

  Swiss breach of Directive 2005/36/EC

26-09-2014 E-007169/2014 Komisija

Klausimai žodžiu

3

Padidėjusi terorizmo grėsmė

14-12-2015 O-000160/2015 Taryba

MVĮ galimybės gauti finansavimą

13-10-2015 O-000122/2015 Komisija

Neįgalių vaikų žmogaus teisių pažeidimai

08-12-2014 O-000093/2014 Komisija

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

1

 

Programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo ataskaita (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)

02-03-2017

Today the ECR group has voted against the Implementation of the Europe for Citizens programme report.
Whilst we believe that a limited number of areas of this programme, such as European Remembrance projects highlighting important events in Member State history, or town twinning networks, have positive aspects to them and offer some added value, key issues outweigh them.
The ECR group cannot support a call to foster a shared sense of European identity and disapproves of the critical tone used in the report to refer to Eurosceptic views and the results of democratic participation when they turn out to be unfavourable to those seeking greater European Union integration. Such attitudes hamper freedom of speech and have little respect for national sovereignty. In addition, there is no evidence to justify the call for a significant increase in the programme budget, nor is there concrete evidence to support a connection between its budget and the poor success rate. Last but not least, this report's call to allow for a greater role for the European Parliament in decision-making in respect of the programme is more likely to increase the amount of taxpayers’ money going to this programme than it is to increase democratic participation.