Amjad BASHIR : Pagrindinis puslapis 

Narys 

Užsienio reikalų komitetas 
Žmogaus teisių pakomitetis 
Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis 
Delegacija ryšiams su Afganistanu 

Pavaduojantis narys 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 
Delegacija ryšiams su Bosnija ir Hercegovina ir Kosovu 
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje 

Pastarojo meto veikla 

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos, kuriuo panaikinami Reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014, (ES) Nr. 258/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Amjad BASHIR  
Amjad BASHIR 

EP tinkle „NEWSHUB“

Kontaktai