Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija
 • Narė
 • Ispanija Independiente
 • Gimimo data: 1966 m. lapkričio 14 d., Madrid

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

284

Prezidento rinkimai Venesueloje (diskusijos)

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(22)

Lyčių lygybė ES prekybos susitarimuose (diskusijos)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(15)

ES prioritetai JT Moterų padėties komisijos 62-ojoje sesijoje (diskusijos)

01-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-01(5)

Visiškas moters lytinių organų žalojimo (MLOŽ) netoleravimas (diskusijos)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(11)

Padėtis Venesueloje (diskusijos)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(16)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

2

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

11

PRANEŠIMAS dėl lyčių lygybės ES prekybos susitarimuose

FEMM INTA
06-02-2018 A8-0023/2018

PRANEŠIMAS dėl moterų ekonominio įgalėjimo ES privačiajame ir viešajame sektoriuose

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

PRANEŠIMAS dėl ES pavyzdinės iniciatyvos drabužių sektoriuje

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

PRANEŠIMAS dėl moterų ir jų vaidmens kaimo vietovėse

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

PRANEŠIMAS dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje 2014–2015 m.

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

PRANEŠIMAS dėl žmogaus teisių ir migracijos trečiosiose šalyse

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

PRANEŠIMAS dėl privačiojo sektoriaus ir vystymosi

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

4

NUOMONĖ dėl bendro tarnybų darbinio dokumento (SWD(2015)0182) „Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m.“

AFET
24-01-2018 AFET_AD(2018)612256

NUOMONĖ dėl 2015 m. metinės žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaitos

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

NUOMONĖ dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį Europos Sąjungos požiūrį į migraciją

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

NUOMONĖ dėl Europos piliečių iniciatyvos

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

29

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES

FEMM
30-05-2018 FEMM_AD(2018)618327

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos

PETI
18-05-2018 PETI_AD(2018)615473

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA 2017 m. ES pilietybės ataskaita: piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

NUOMONĖ dėl Reglamento (ES) 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos peržiūros

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

NUOMONĖ dėl 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija įgyvendinimo

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

NUOMONĖ dėl su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

NUOMONĖ dėl tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikio pasaulinėms vertės grandinėms

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

NUOMONĖ dėl darbo sąlygų ir mažų garantijų darbo

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

Instituciniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

333

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on Russia, notably the case of Ukrainian political prisoner Oleg Sentsov

11-06-2018 B8-0296/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sudano, ypač dėl Nouros Hussein Hammad padėties

30-05-2018 RC-B8-0265/2018

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų teisių gynėjų padėties Saudo Arabijoje

30-05-2018 RC-B8-0259/2018

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Nikaragvoje

29-05-2018 RC-B8-0244/2018

Asmeniniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

1

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

9

Rašytinis pareiškimas dėl Aspergerio sindromo

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Nebegalioja

Detalės

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Pateikimo data : 12-09-2016
Galioja iki : 12-12-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 51 - 13-12-2016

Rašytinis pareiškimas dėl pernelyg didelio ar netinkamo antibiotikų vartojimo

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Nebegalioja

Detalės

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Pateikimo data : 12-09-2016
Galioja iki : 12-12-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 95 - 13-12-2016

Rašytinis pareiškimas dėl idiopatinės plaučių fibrozės

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Pasirašytas daugumos narių

Detalės

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Pateikimo data : 11-04-2016
Galioja iki : 11-07-2016
Priimta (data) : 11-07-2016
Pasirašiusiųjų sąrašas paskelbtas 12-09-2016 posėdžio protokolo 01 priede
Pasirašiusiųjų skaičius : 388 - 12-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl visoms gimdyvėms prieinamos sveikatos priežiūros

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Nebegalioja

Detalės

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Pateikimo data : 24-02-2016
Galioja iki : 24-05-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 174 - 25-05-2016

Rašytinis pareiškimas dėl pasaulinio bado indekso ataskaitoje nurodytų problemų sprendimo

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Nebegalioja

Detalės

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Pateikimo data : 24-02-2016
Galioja iki : 24-05-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 61 - 25-05-2016

Rašytinis pareiškimas dėl darbo pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę Venesueloje stiprinimo

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Nebegalioja

Detalės

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Pateikimo data : 26-10-2015
Galioja iki : 26-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 64 - 27-01-2016

Rašytinis pareiškimas dėl endometriozės tyrimų ir prevencijos

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Nebegalioja

Detalės

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Pateikimo data : 07-09-2015
Galioja iki : 07-12-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 193 - 08-12-2015

Rašytinis pareiškimas dėl įtraukių švietimo sistemų skatinimo

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Nebegalioja

Detalės

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Pateikimo data : 07-09-2015
Galioja iki : 07-12-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 263 - 08-12-2015

Rašytinis pareiškimas dėl patyčių ir smurto mokykloje

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Nebegalioja

Detalės

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Pateikimo data : 07-09-2015
Galioja iki : 07-12-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 119 - 08-12-2015

Klausimai raštu

234

  Autonomous communities an obstacle to implementation of the country-specific recommendations

28-05-2018 E-002878/2018 Komisija

  Increase in human trafficking between Member States

25-05-2018 E-002861/2018 Komisija

  Extreme nationalism and hate crimes on the rise in Croatia

23-05-2018 E-002752/2018 Komisija

  Possible breach of the Common Position by the Spanish Government

18-05-2018 E-002695/2018 Komisija

  VP/HR - Human rights in Cuba following the first EU-Cuba Joint Council meeting

17-05-2018 E-002640/2018 Komisija

  Harmonising the classification of sexual offences and establishing a common definition of rape

27-04-2018 E-002370/2018 Komisija

  Excluding countries that criminalise homosexuality from the list of safe countries of origin

16-04-2018 E-002150/2018 Komisija

  VP/HR - The role of former Prime Minister Rodríguez Zapatero in talks on the crisis in Venezuela

11-04-2018 P-002070/2018 Komisija

  EU support to Colombia in the Venezuelan migrant crisis

22-03-2018 E-001772/2018 Komisija

Klausimai žodžiu

18

Kova su prekyba moterimis ir mergaitėmis ES seksualinio išnaudojimo ir išnaudojimo darbe tikslais

01-12-2017 O-000094/2017 Komisija

Europos socialinės ekonomikos veiksmų planas

04-09-2017 O-000070/2017 Komisija

Prekyba žmonėmis

24-03-2017 O-000024/2017 Komisija

Vaikų migrantų dingimo Europoje problemos sprendimas

03-02-2017 O-000009/2017 Komisija

Siauresnės apimties klausimas - VP/HR - Izraelio gyvenviečių politika

27-01-2017 O-000006/2017 Komisija

Kova su rasizmu, ksenofobija, homofobija ir kitų formų netolerancija

26-10-2016 O-000130/2016 Komisija

Kova su rasizmu, ksenofobija, homofobija ir kitų formų netolerancija

26-10-2016 O-000129/2016 Taryba

ES politika ir veiksmai, skirti vaikams apsaugoti migracijos aplinkybėmis

17-10-2016 O-000126/2016 Komisija

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

194

 

Odometro duomenų klastojimas motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės sistemos persvarstymas (A8-0155/2018 - Ismail Ertug)

31-05-2018

He votado a favor porque la manipulación de cuentakilómetros es una negligencia que afecta a entre el 5% y el 12% de vehículos usados en ventas nacionales y entre el 30% y el 50% en ventas transfronterizas, acumulando un daño económico total de entre EUR 5,6 y 9,6 mil millones en toda la UE.
El objetivo de este informe INI es crear barreras legales, técnicas y operacionales para criminalizar
las manipulaciones de cuentakilómetros y disminuir así su efecto negativo en la seguridad vial,
el medio ambiente, la economía y los consumidores.

 

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)

31-05-2018

He votado a favor porque el objetivo principal del informe es fortalecer la capacidad de la Unión para responder a desastres naturales y provocados por el hombre. La evaluación del UCPM (Union Civil Protection Mechanism) demostró que debe mejorarse su eficacia, su capacidad para responder a los desastres y la eficiencia administrativa.
Uno de los elementos centrales del informe es la propuesta de establecer RESCUE (reserva dedicada de activos como capacidades aéreas de lucha contra incendios, hospitales de campaña, etc.) que se financiaría al 100% por la Unión. Además, también añade que los Estados miembros deberían redactar y transmitir sus evaluaciones de riesgos a la Comisión para trabajar conjuntamente en la prevención de desastres.

 

Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m. (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica)

31-05-2018

El informe, del cual he sido ponente en la sombra, hace un balance de los progresos realizados desde que la Comisión y el SEAE adoptaron el Plan de acción de género II, una política integral para incorporar la igualdad de género en la acción de la UE al exterior.
El informe reafirma la posición del Parlamento Europeo de que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son esenciales para garantizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre muchas otras cosas, el informe destaca la importancia de promover y garantizar el accesso a la salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a un aborto seguro
El informe también condena el Global Gag Rule y llama a la UE y sus Estados miembros a apoyar de manera proactiva los derechos de las mujeres en todo el mundo aumentando significativamente la financiación, tanto a nivel nacional como europeo, para reducir la brecha financiera que EEUU deja en este ámbito.

 

ES jaunimo strategijos įgyvendinimas (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

31-05-2018

He votado a favor del informe que analiza la estrategia europea de la juventud en un momento clave para el futuro de la UE. Se destacan los principales problemas que sufren los jóvenes europeos y se señalan las distintas recomendaciones para fomentar su desarrollo, la igualdad de oportunidades, y su integración en la UE como ciudadanos europeos.
Además, he votado a favor de instar a la Comisión a perseguir la política de algunas empresas de ofrecer prácticas sucesivas sin remuneración y también he defendido la necesidad de armonizar en toda la UE concepto de “joven” y sus implicaciones en las distintas políticas públicas

 

ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes)

30-05-2018

He votado a favor de la propuesta de la Comisión para que se movilice el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) con objeto de conceder asistencia financiera en relación con los incendios forestales ocurridos en Portugal y España, los huracanes que azotaron Francia y los terremotos de Grecia.

 

Taisomojo biudžeto Nr. 1/2018 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl ES solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai (C8-0181/2018)

30-05-2018

He votado a favor de la propuesta de la Comisión para que se movilice el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) con objeto de conceder asistencia financiera en relación con los incendios forestales ocurridos en Portugal y España, los huracanes que azotaron Francia y los terremotos de Grecia

 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (EGF/2018/000 TA 2018 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

30-05-2018

El informe proporciona recomendaciones a la CE sobre la aplicación del FEAG y he votado a favor porque estoy de acuerdo con su contenido. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene como objetivo proporcionar apoyo a los trabajadores despedidos y por cuenta propia cuyas actividades han cesado como resultado de cambios estructurales importantes en el comercio mundial debido a la globalización, como resultado de la continuación de la crisis económica, o como resultado de una nueva crisis financiera y económica mundial, y para ayudarlos a reintegrarse en el mercado laboral.

 

Žuvininkystės produktų atitiktis patekimo į ES rinką kriterijams (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)

30-05-2018

He votado a favor del informe que analiza el rango de normas y condiciones que los productos de la pesca deben cumplir para ser aceptados en el mercado de la UE, propone recomendaciones para garantizar una mejor igualdad de condiciones entre la UE y los operadores que no forman parte de la UE y para contribuir a una mejor gestión pesquera en todo el mundo.

 

Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)

30-05-2018

El informe se centra en la situación actual de la implementación del nuevo IIA on Better Law-making. Destaca la necesidad de mejorar en ciertas áreas de mejora de la legislación y los esfuerzos futuros que deben emprender las tres instituciones. He votado a favor porque estoy de acuerdo con el contenido del informe.

 

2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)

30-05-2018

He votado a favor de la resolución porque estoy a favor de la propuesta realizada por la Comisión presentada en mayo

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels