Sofia SAKORAFA
 • Sofia
  SAKORAFA
 • Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji
 • Biuro narė
 • Graikija Independent
 • Gimimo data: 1957 m. balandžio 29 d., Trikala, Thessalia

Pirmininkė

 • DCAM Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis

Narė

 • CPDE Delegacijų pirmininkų sueiga
 • AFET Užsienio reikalų komitetas
 • PETI Peticijų komitetas

Pavaduojanti narė

 • ITRE Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • SEDE Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • D-MK Delegacija ES ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • D-CL Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete
 • DPAL Delegacija ryšiams su Palestina
 • DLAT Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje

Pastarojo meto veikla

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse

ITRE
11-07-2018 ITRE_AD(2018)622212

Trečiosios Graikijos ekonominio koregavimo programos išvados (diskusijos)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(16)

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  03M051
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05074
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 03M051
  1047 Brussels