Kostas PAPADAKIS : Pagrindinis puslapis 

Narys 

Užsienio reikalų komitetas 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 
Žmogaus teisių pakomitetis 
Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete 

Pavaduojantis narys 

Regioninės plėtros komitetas 
Saugumo ir gynybos pakomitetis 
Delegacija ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete 

Pastarojo meto veikla 

Kontaktai