Bronis ROPĖ : Pagrindinis puslapis 

Narys 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 
Delegacija ES ir Moldovos parlamentiniame asociacijos komitete 
Delegacija ryšiams su Baltarusija 
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje 

Pavaduojantis narys 

Regioninės plėtros komitetas 

Pastarojo meto veikla 

NUOMONĖ dėl ES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimo  
- REGI_AD(2018)625217 -  
-
REGI 
Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 

Kontaktai