Bronis ROPĖ : Pagrindinis puslapis 

Narys 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 
Delegacija ES ir Moldovos parlamentiniame asociacijos komitete 
Delegacija ryšiams su Baltarusija 
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje 

Pavaduojantis narys 

Regioninės plėtros komitetas 

Pastarojo meto veikla 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Rebulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council EN  
- REGI_AD(2019)629641 -  
-
REGI 
Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
NUOMONĖ Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga  
- REGI_AD(2019)631920 -  
-
REGI 
Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 

Kontaktai