Bronis ROPĖ
 • Bronis
  ROPĖ
 • Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
 • Narys
 • Lietuva Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
 • Gimimo data: 1955 m. balandžio 14 d., Ignalina

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

542

Rusija, Aleksejaus Navalno ir kitų protestuotojų suėmimas

06-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-06(4.1)

Baltarusija

06-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-06(4.2)

Didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos (diskusijų tęsinys)

05-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-05(15)

Alyvpalmių aliejus ir atogrąžų miškų naikinimas (diskusijos)

03-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-03(19)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

8

PRANEŠIMAS dėl techninės paramos įgyvendinant sanglaudos politiką ateities perspektyvų

REGI
04-05-2017 A8-0180/2017

PRANEŠIMAS Europos Sąjungos solidarumo fondas. Vertinimas

REGI
17-11-2016 A8-0341/2016

PRANEŠIMAS dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo. Geriausia patirtis ir naujoviškos priemonės

REGI
09-06-2016 A8-0202/2016

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

9

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo

REGI
29-03-2017 REGI_AD(2017)597451

NUOMONĖ dėl metinio pranešimo dėl 2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės

REGI
07-02-2017 REGI_AD(2017)593948

NUOMONĖ Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga

REGI
25-01-2017 REGI_AD(2017)595492

NUOMONĖ „Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas: pranešimo vertinimas pagal BNR 16 straipsnio 3 dalį“

AGRI
14-10-2016 AGRI_AD(2016)587470

NUOMONĖ Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas

REGI
13-09-2016 REGI_AD(2016)585770

NUOMONĖ dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaitos

AGRI
11-05-2016 AGRI_AD(2016)578551

NUOMONĖ dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo pažangos ataskaitos

REGI
21-04-2016 REGI_AD(2016)578466

NUOMONĖ dėl 2007–2014 m. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veiklos, poveikio ir pridėtinės vertės

REGI
20-04-2016 REGI_AD(2016)572895

NUOMONĖ „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga“

REGI
17-02-2016 REGI_AD(2016)573188

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

87

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl perkėlimo įgyvendinimo

15-05-2017 B8-0340/2017

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Baltarusijoje

05-04-2017 RC-B8-0253/2017

  Motion for a resolution on Belarus

03-04-2017 B8-0258/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on Bangladesh, including child marriages

03-04-2017 B8-0255/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Filipinų – senatorės Leilos M. de Limos atvejis

15-03-2017 RC-B8-0193/2017

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Ukrainos kalinių Rusijoje ir padėties Kryme

15-03-2017 RC-B8-0190/2017

  Motion for a resolution on the Philippines, the case of senator Leila M. De Lima

13-03-2017 B8-0197/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on Ukrainian political prisoners in Russia and the situation in Crimea

13-03-2017 B8-0190/2017

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

5

Rašytinis pareiškimas dėl ES kovos su benamyste strategijos

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Nebegalioja

Detalės

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 310 - 28-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl Laimo ligos

27-04-2016 P8_DCL(2016)0040 Nebegalioja

Detalės

Dominique BILDE , Ivan JAKOVČIĆ , Mara BIZZOTTO , Rolandas PAKSAS , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Zigmantas BALČYTIS , Filiz HYUSMENOVA , Lefteris CHRISTOFOROU , Andrey KOVATCHEV , Iuliu WINKLER , Norica NICOLAI , Bronis ROPĖ , Daciana Octavia SÂRBU , Marie-Christine BOUTONNET

Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 109 - 27-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl Europos iniciatyvos „Pusryčiams medus“ ir Pasaulinės bičių dienos

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Nebegalioja

Detalės

Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE

Pateikimo data : 11-04-2016
Galioja iki : 11-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 224 - 12-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl dujotiekio „Nord Stream“ pajėgumo padvigubinimo

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Nebegalioja

Detalės

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Pateikimo data : 07-03-2016
Galioja iki : 07-06-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 182 - 08-06-2016

Rašytinis pareiškimas dėl aviacijos saugos ir karinių orlaivių pavojingų skrydžių

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nebegalioja

Detalės

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Pateikimo data : 05-10-2015
Galioja iki : 05-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 106 - 06-01-2016

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

99

ES draudimas vežioti laukinius cirko gyvūnus

16-05-2017 O-000042/2017

Dinkų ir nuerų konfliktas ir dėl jo kilusi humanitarinė krizė Pietų Sudane

27-03-2017 E-002067/2017

Vairuotojo pažymėjimų galiojimas

20-03-2017 E-001863/2017

Glifosatas

10-03-2017 E-001670/2017

Tarptautinė romų diena

08-03-2017 O-000017/2017

Tarptautinė romų diena

08-03-2017 O-000016/2017

VP/HR - Komisijos planai bendradarbiauti su Libija migracijos klausimais

07-03-2017 E-001542/2017

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

52

Alyvpalmių aliejus ir atogrąžų miškų naikinimas (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná)

04-04-2017

Palmių aliejus yra grėsmė ne vien atogrąžų miškams. Noriu atkreipti kolegų dėmesį į dar vieną su šiuo produktu susijusį ekonominį aspektą. Palmių aliejus jau senokai naudojamas maisto pramonėje kaip „augaliniai riebalai“. Pigus palmių aliejus iš vis didesnio kiekio maisto produktų išstumia natūralų sviestą, juo pakeičiami pieno riebalai. Kai kuriuose net kūdikiams skirtuose mišiniuose jis sudaro iki ketvirčio visos produkto masės.
Tai turi tiesioginį poveikį visam Europos žemės ūkiui: naudodami importuotą palmių aliejų mes ne tik skatiname atogrąžų miškų naikinimą, tačiau ir atimame pragyvenimo šaltinį iš savo ūkininkų – pieno gamintojų bei perdirbėjų. Ar to reikia mums, europiečiams, ir taip turintiems pieno ir jo produktų perteklių?
Todėl pritariu visoms iniciatyvoms, skirtoms palmių aliejaus naudojimui ir importui mažinti.

Prašymas atšaukti Marine Le Pen imunitetą (A8-0047/2017 - Laura Ferrara)

02-03-2017

Marinai Le Pen Prancūzijos teisėsaugos institucijos pateikė rimtus kaltinimus. Kaltinimai yra ne politinio, o kriminalinio pobūdžio. Todėl mūsų pareiga yra sudaryti Prancūzijos Respublikos teisėsaugos institucijoms visas galimybes ištirti šių kaltinimų pagrįstumą. Negalime sau leisti atmesti šį prašymą ir sukompromituoti Europos Parlamentą labiau nei savo darbais jį kompromituoja Marina Le Pen.

ES ir Libano asociacija (Kroatijos įstojimas) (A8-0027/2017 - Ramona Nicole Mănescu)

02-03-2017

Klausimas dėl Asociacijos susitarimo su Libanu pakeitimo yra grynai techninis. Kroatijos įstojimas į ES šiek tiek pakeitė ir ES sudarytų Asociacijos susitarimų sąlygas, todėl mūsų pareiga yra kuo greičiai sudaryti visas sąlygas, kad Asociacijos teikiama nauda galėtų pilnai pasinaudoti tiek visos Europos Sąjungos valstybės narės, tiek ir visos ES partnerės.

ES ir Lichtenšteino susitarimas dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone (A8-0025/2017 - Josef Weidenholzer)

02-03-2017

Nors Lichtenšteinas neturi išorinės Šengeno erdvės sienos, tačiau ši šalis aktyviai dalyvauja mūsų bendros europinės bevizio režimo sistemos veikloje. Todėl mūsų pareiga yra užtikrinti, kad jis galėtų visavertiškai dalyvauti išorės sienų apsaugos ir vizų sistemos veikloje.

Keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius energetikos susitarimus ir teisiškai neprivalomas priemones mechanizmas (A8-0305/2016 - Zdzisław Krasnodębski)

02-03-2017

Tvirtai palaikau pranešimą ir siekį įtvirtinti ES teisės nuostatą, jog valstybės narės negalėtų sudarinėti ES teisės neatitinkančių prekybos energetikos ištekliais ar energija susitarimų su trečiosiomis šalimis. Ši tema tampa itin svarbia dabartiniame kontekste, kai tam tikros šalys mėgina išnaudoti savo, kaip energetikos išteklių tiekėjų statusą tam, kad neteisėtai paveiktų demokratinius procesus kitose šalyse, įskaitant ir ES valstybes nares.
Derėdamasi kaip vieningas blokas Europos Sąjunga bus kur kas galingesnė nei bet kuri viena atskirai paimta valstybė narė. Todėl net ir nedideli rinkos reguliavimo pakeitimai, tokie kaip reikalavimas, kad Komisija per 5 savaites patvirtintų kiekvienos privalomos dujų ar naftos tiekimo sutarties atitikimą ES teisei bei Energetikos Sąjungos tikslams yra kaina, kurią verta sumokėti už didesnį energetinį Europos Sąjungos saugumą.

Įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu (B8-0173/2017)

02-03-2017

Klausimas dėl abipusiško vizų režimo taikymo yra ganėtinai kontraversiškas. Vieną vertus, norėtųsi, jog iš Lietuvos piliečių kiek galima mažiau šalių reikalautų vizų, o mūsų tautiečiai galėtų laisvai keliauti po visą pasaulį. To paties linkiu ir kitų ES šalių piliečiams. Kita vertus, puikiai suprantu, kad Europos Sąjunga nėra ir niekada nebus viena valstybė, o atskiros valstybės narės turi skirtingas tarptautinių santykių patirtis bei tradicijas. Todėl iš principo esu linkęs palaikyti šį pranešimą, nors labai norėčiau, kad jo taikymui būtų surastas mechanizmas, kuris leistų neprarasti dabar galiojančių ES piliečiams taikomų bevizio režimo sutarčių, o kaip tik – skatintų kitas pasaulio šalis atsisakyti europiečiams taikomų vizų ir kitokių kelionių suvaržymų.

ES galimybės pagerinti prieigą prie vaistų (A8-0040/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)

02-03-2017

Kokybiškų ir efektyvių vaistų prieinamumas yra didelė problema, su kuria susiduria ko gero visų ES valstybių narių piliečiai. Problema daugialypė ir apima tiek dideles vaistų kainas, susidarančias tiek dėl didelių investicijų į jų sukūrimą, tiek dėl kartais pasitaikančio ant teisėtumo ribos balansuojančio, rinką monopolizuoti siekiančių įmonių elgesio. Ne mažiau svarbi ir kita problema – farmacinės informacijos patikimumas, rinkos reguliavimo ypatybės ir daug kitų specifinių priežasčių, kurios neretai arba sulaiko naujų ir efektyvesnių vaistų patekimą į rinką, arba padeda joje išsilaikyti abejotino veiksmingumo medikamentams.
Tvirtai palaikau teikiamą pranešimą. Jame deramas dėmesys skirtas daugeliui iš vaistų prieinamumo problemos aspektų. Tikiu, jog įsiklausiusi į jame pateikiamus argumentus tiek Komisija, tiek ir valstybės narės sugebės patobulinti šios – tikrai neperdėdamas galiu teigti – gyvybiškai svarbios, srities reglamentavimą.

Programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaita (A8-0030/2017 - Silvia Costa)

02-03-2017

Pritariu programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimo ataskaitos vertinimui. Nepaisant tam tikrų administracinių trūkumų, be kurių, ko gero, nėra įmanomas joks mėginimas kūrybinio darbo rezultatus įsprausti į administracinius rėmus, ši programa per porą įgyvendinimo metų padarė realų teigiamą poveikį kūrybiškumo skatinimui Europoje.

Programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo ataskaita (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)

02-03-2017

Pritariu programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo ataskaitos vertinimui. Per keletą savo veiklos dešimtmečių ši programa, pamažu nuveikė didžiulį darbą skatindama europiečių tarpusavio supratimą, geresnį kultūrų pažinimą, suartindama žmones – atlikdama vieną tų darbų, kuriems ir buvo sukurta Europos Sąjunga.

ES bendra prekybos politika atsižvelgiant į laukinės gamtos tvarumo reikalavimus (A8-0012/2017 - Emma McClarkin)

02-03-2017

Prekyba yra mūsų ekonomikas varantis ir gyvenimo gerovę užtikrinantis veiksnys. Tačiau jokiu būdu negalime leisti, kad jis kenktų kitam gyvenimo gerovės elementui – biologinei įvairovei ir gyvūnijos įvairovės išsaugojimui. Pasisakau už šį pranešimą, skirtą siekiui suderinti tarptautinės prekybos ir gyvūnijos įvairovės išsaugojimo tikslus. Labai laukiu konkrečių Europos Komisijos ir valstybių narių žingsnių, kad gyvosios gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos politika duotų matomų rezultatų ne tik Europos Sąjungoje, bet ir visame pasaulyje.

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F368
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F368
  1047 Brussels