Bronis ROPĖ
 • Bronis
  ROPĖ
 • Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
 • Narys
 • Lietuva Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
 • Gimimo data: 1955 m. balandžio 14 d., Ignalina

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

579

Dvejopa produktų kokybė bendrojoje rinkoje (diskusijos)

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(5)

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai (diskusijos)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(19)

Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės (diskusijos)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(20)

Kova su korupcija (diskusijos)

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(3)

Struktūrinės ir finansinės kultūros prieinamumo kliūtys (diskusijos)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(22)

Okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (diskusijos)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Sanglaudos politika ir žiedinė ekonomika (diskusijos)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(19)

Maisto ir ūkininkavimo ateitis (diskusijos)

28-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-28(25)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

16

PRANEŠIMAS dėl ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimo ES pasienio regionuose

REGI
18-07-2018 A8-0266/2018

PRANEŠIMAS dėl mažiau išsivysčiusių regionų ES

REGI
27-02-2018 A8-0046/2018

PRANEŠIMAS dėl sanglaudos politikos priemonių taikymo regionuose reaguojant į demografinius pokyčius

REGI
23-10-2017 A8-0329/2017

PRANEŠIMAS dėl techninės paramos įgyvendinant sanglaudos politiką ateities perspektyvų

REGI
04-05-2017 A8-0180/2017

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

22

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

REGI
03-09-2018 REGI_AD(2018)623795

NUOMONĖ dėl dvejopos produktų kokybės bendrojoje rinkoje

AGRI
17-05-2018 AGRI_AD(2018)616687

NUOMONĖ dėl miestų vaidmens Sąjungos institucinėje sistemoje

REGI
15-05-2018 REGI_AD(2018)619142

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

REGI
30-04-2018 REGI_AD(2018)616617

NUOMONĖ Kita DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas

AGRI
26-01-2018 AGRI_AD(2018)612377

NUOMONĖ dėl mažiau išsivysčiusių regionų ES

AGRI
25-01-2018 AGRI_AD(2018)612186

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reformos

AGRI
24-01-2018 AGRI_AD(2018)612244

NUOMONĖ dėl spartesnio švarios energetikos inovacijų kūrimo ir diegimo

REGI
08-12-2017 REGI_AD(2017)610699

NUOMONĖ Kita DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas

REGI
11-10-2017 REGI_AD(2017)606230

NUOMONĖ dėl rekomendacijos Tarybai dėl siūlomų prekybos derybų su Australija įgaliojimų

AGRI
05-10-2017 AGRI_AD(2017)608141

Instituciniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

122

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Baltarusijos

18-04-2018 RC-B8-0197/2018

  Motion for a resolution on Belarus

16-04-2018 B8-0204/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kongo Demokratinės Respublikos

17-01-2018 RC-B8-0054/2018

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Nigerijos

17-01-2018 RC-B8-0045/2018

  Motion for a resolution on the Democratic Republic of the Congo

15-01-2018 B8-0056/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution Nigeria

15-01-2018 B8-0051/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on the cases of human rights activists Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-chec, Tashi Wangchuk and the Tibetan monk Choekyi

15-01-2018 B8-0043/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Asmeniniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

1

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

5

Rašytinis pareiškimas dėl ES kovos su benamyste strategijos

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Nebegalioja

Detalės

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 310 - 28-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl Laimo ligos

27-04-2016 P8_DCL(2016)0040 Nebegalioja

Detalės

Dominique BILDE , Ivan JAKOVČIĆ , Mara BIZZOTTO , Rolandas PAKSAS , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Zigmantas BALČYTIS , Filiz HYUSMENOVA , Lefteris CHRISTOFOROU , Andrey KOVATCHEV , Iuliu WINKLER , Norica NICOLAI , Bronis ROPĖ , Daciana Octavia SÂRBU , Marie-Christine BOUTONNET

Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 109 - 27-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl Europos iniciatyvos „Pusryčiams medus“ ir Pasaulinės bičių dienos

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Nebegalioja

Detalės

Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE

Pateikimo data : 11-04-2016
Galioja iki : 11-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 224 - 12-07-2016

Rašytinis pareiškimas dėl dujotiekio „Nord Stream“ pajėgumo padvigubinimo

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Nebegalioja

Detalės

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Pateikimo data : 07-03-2016
Galioja iki : 07-06-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 182 - 08-06-2016

Rašytinis pareiškimas dėl aviacijos saugos ir karinių orlaivių pavojingų skrydžių

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nebegalioja

Detalės

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Pateikimo data : 05-10-2015
Galioja iki : 05-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 106 - 06-01-2016

Klausimai raštu

107

BLS+ sistemos įgyvendinimas Pakistane

03-07-2018 E-003669/2018 Komisija

Kaltinimai dėl netikrų EuropeAid paramos gavėjų Baltarusijoje

12-06-2018 E-003175/2018 Komisija

Tiesioginių išmokų ataskaitiniai metai

05-06-2018 E-003036/2018 Komisija

Dėl ES įsipareigojimų žemės ūkio srityje vykdymo

01-06-2018 E-003009/2018 Taryba

Tiesioginės išmokos ir ES įsipareigojimai po 2004 m. įstojusioms valstybėms narėms

30-05-2018 E-002945/2018 Komisija

Pieno rinkos reguliavimas

25-04-2018 E-002301/2018 Komisija

Padėtis pieno rinkoje

25-04-2018 E-002300/2018 Komisija

Dėl sąvartynų plėtros reguliavimo valstybėse narėse

27-03-2018 E-001852/2018 Komisija

Europos Tarybos vietos savivaldos chartijos ratifikavimo galimybė

22-03-2018 E-001762/2018 Komisija

Klausimai žodžiu

24

Sutartis dėl branduolinių ginklų uždraudimo

04-04-2018 O-000038/2018 Taryba

Komisijos sąžiningumo politika

05-03-2018 O-000028/2018 Komisija

Tyrimas kilus skandalui "Dieselgate 2.0"

02-02-2018 O-000013/2018 Komisija

ES draudimas vežioti laukinius cirko gyvūnus

16-05-2017 O-000042/2017 Komisija

Siauresnės apimties klausimas - VP/HR - ES ir Egipto partnerystės prioritetų nustatymas

04-05-2017 O-000036/2017 Komisija

Tarptautinė romų diena

08-03-2017 O-000017/2017 Komisija

Tarptautinė romų diena

08-03-2017 O-000016/2017 Taryba

ES draudimas vežioti laukinius cirko gyvūnus

14-02-2017 O-000013/2017 Komisija

Siauresnės apimties klausimas - VP/HR - Izraelio gyvenviečių politika

27-01-2017 O-000006/2017 Komisija

Klausimai

3

VP/HR - ES ir Egipto partnerystės prioritetų nustatymas

04-05-2017 K-000002/2017 Komisija

Dėl tolesnių veiksmų dėl skandalo, susijusio su iš Brazilijos importuojama mėsa

12-04-2017 G-000004/2017 Komisija

VP/HR - Izraelio gyvenviečių politika

27-01-2017 K-000001/2017 Komisija

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

214

Struktūrinės ir finansinės kultūros prieinamumo kliūtys (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)

14-06-2018

Nors jau tapo aksioma teiginys, kad gyvename skaitmeniniame amžiuje, kai viskas yra prieinama internete, visgi gyvenimas yra sudėtingesnis nei viena frazė.
Kultūros paveldo prieinamumas yra kaip tik tai įrodantis pavyzdys. Neretai kultūros paveldas yra fiziškai sunkiai pasiekiamas. Pavyzdžiui, kai jis yra atokiuose regionuose. Arba kai skurdžiai gyvenantys žmonės paprasčiausiai yra per daug yra užsiėmę išgyvenimo klausimais ir nelabai turi galimybių domėtis kultūra. Arba kai kultūros paveldas yra sukurtas retai vartojamomis kalbomis. Dar dažniau kultūros paveldas lieka nežinomas dėl jo menko išreklamavimo.
Todėl reikia pasveikinti kolegos Zdrojevskio pranešimą. Jame tikrai gerai aptariamos struktūrinės kliūtys kultūros prieinamumui ir ieškoma jų sprendimo. Nuo savęs norėčiau tik pridurti, kad jei neseniai pateiktas Komisijos pasiūlymas dėl sanglaudos politikos naujoje finansinėje perspektyvoje nebus pakeistas, kultūros prieinamumo klausimai tik dar labiau komplikuosis. Iš to ką matėme Komisijos pasiūlyme, tiek regionų sanglaudos, tiek ir kultūros prieinamumo perspektyvos ateinančių septynerių metų laikotarpiu atrodo ganėtinai niūriai.
Palaikau šį pranešimą ir raginau kolegas jį taip pat palaikyti.

Komisijos delguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/118, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Šiaurės jūros aplinkai saugoti (B8-0299/2018)

14-06-2018

Jūrų ir vandenynų ištekliai – bendras žmonijos turtas, kurį privalome saugoti ir palikti ateities kartoms. Todėl palaikiau šį pasiūlymą dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonių Šiaurės jūros aplinkai saugoti kaip labai reikalingą priemonę siekiant šio tikslo.

Okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018)

14-06-2018

Lietuvoje mes turime patarlę – „nėra nieko pastovesnio nei laikina“. Ji puikiai tinka iliustruoti padėtį Gruzijos arba Sakartvelo valdžios nekontroliuojamose šalies teritorijose – Abchazijoje ir Pietų Osetijoje.
Prieš dešimt metų Europos Sąjungos valstybių diplomatinėmis priemonėmis pavyko sustabdyti Rusijos agresiją. Deja, ta pati diplomatija, kuri padėjo sustabdyti agresiją, kartu ir įšaldė padėtį, kai geras trečdalis šalies lieka per marionetines valstybes valdomas Rusijos. Keista, kad kai kurių ES valstybių diplomatija didžiuojasi pasiekusi tokią dalinę „taiką“.
Nenoriu būti blogu pranašu, tačiau labai panašu, kad ir Rusijos faktiškai kontroliuojamose rytinėse Ukrainos teritorijose formuojasi kažkas panašaus. Ir vėlgi ES diplomatija ieško ne ilgalaikio sprendimo, o nuolaidžiauja agresoriui ir derasi su jo valdomomis marionetėmis.

Derybos dėl naujo ES-AKR partnerystės susitarimo (B8-0274/2018)

14-06-2018

Pritariau pasiūlymui dėl atnaujintos partnerystės su Afrikos, Ramiojo vandenyno ir Karibų jūros regiono šalimis. Europos AKR politika – viena seniausių ES išorės pagalbos politikų. Deja, ji negali pasigirti dideliais pasiekimais skatinant demokratijos ir rinkos ekonomikos viršenybę, tačiau tai yra svarbus ES išorės santykių instrumentas, padedantis formuoti globalią europinę įtaką. Labai noriu tikėti, kad naujieji pasiūlymai prisidės prie šios politikos efektyvumo didėjimo.

Europos Parlamento sudėtis (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

13-06-2018

Pritariau siūlomam sprendimui dėl po „Brexit’o“ atsilaisvinusių europarlamentarų mandatų panaudojimo. Jis, žinoma, nėra pats geriausias – vien jau dėl to, kad niekas nesiruošia grąžinti mano šalies 2007 ir 2013 m. prarastų mandatų. Kitą vertus, iš siūlymo išnyko tokie beprasmiai dalykai kaip europinio sąrašo sukūrimas, o ir dalis mandatų yra paliekama rezerve. Taip mes parodome atsakingą požiūrį į europinius finansus. Todėl kompromisas yra nors ir ne tobulas, bet jau neblogas.

ES ir Islandijos susitarimas dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienomis ir vizomis 2014–2020 m. laikotarpiu (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen)

13-06-2018

ES ir Islandijos bendradarbiavimas išorės sienų valdymo srityje yra pavyzdys, kaip šis klausimas gali būti sureguliuotas su visomis demokratiškomis, laisvomis, gerai valdomomis šalimis, nepageidaujančiomis būti Europos Sąjungos narėmis. Svarstomas pranešimas yra ganėtinai techninio pobūdžio, todėl neatsirado kliūčių jį patvirtinti. Kartu siūlyčiau atkreipti dėmesį į informacinį šiandienos sprendimo aspektą: plačiau pristatydami pasauliui mūsų bendradarbiavimo modelį su Islandija, galime paskatinti geresnio migracijos ir ne tik jos klausimų sprendimo.

Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl papildomų taisyklių dėl išorės sienų ir vizų 2014–2020 m. laikotarpiu (A8-0195/2018 - Claude Moraes)

13-06-2018

ES ir Šveicarijos bendradarbiavimas išorės sienų valdymo srityje yra pavyzdys, kaip šis klausimas gali būti sureguliuotas su visomis demokratiškomis, laisvomis, gerai valdomomis šalimis, nepageidaujančiomis būti Europos Sąjungos narėmis. Svarstomas pranešimas yra ganėtinai techninio pobūdžio, todėl tikrai nebuvo sunku jį patvirtinti. Kartu siūlyčiau atkreipti dėmesį į informacinį šiandienos sprendimo aspektą: plačiau pristatydami pasauliui mūsų bendradarbiavimo modelį, galime paskatinti geresnį migracijos klausimų sprendimą.

Likusių Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, pradėjimas taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje (A8-0192/2018 - Monica Macovei)

13-06-2018

Bulgarijos ir Rumunijos ambicijos prisijungti prie Šengeno erdvės yra tikrai sveikintinos. Sprendžiant iš svarstomo pranešimo, taip pat sveikintina ir jų pažanga derinantis prie Šengeno acquis . Esu įsitikinęs, kad galime palaikyti šį pranešimą. Visgi norėčiau atkreipti dėmesį į tai, jog šios dvi šalys geografiškai yra regione, kuriam gresia didžiausi nelegalios migracijos srautai. Atitinkamai, jų pasirengimas dalyvauti Šengeno sistemoje bei saugoti ES išorines sienas turi būti vertinamas kur kas griežčiau nei vien formaliai – tiek jų pačių, tiek ir visos Europos labui.

Sanglaudos politika ir žiedinė ekonomika (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)

13-06-2018

Mes turime tik vieną planetą. Puiku, kad Europa prieš keletą metų priėmė Atliekų dokumentų rinkinį. Puiku, kad ieškome būdų, kaip panaudoti atliekas. Ir puiku, kad kaip ir kolegos Davoro pranešime, vis daugiau dėmesio skiriame tam, kaip žiedinės ekonomikos dalyviais padaryti kuo daugiau veikėjų – ne tik pavienius piliečius ar verslą, bet ir vietos bei regionų savivaldą, bendruomenes, ir tam, kaip padaryti atliekų perdirbimą motyvuojančiu visus.

Tolesnė makrofinansinė pagalba Ukrainai (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa)

13-06-2018

Ukraina – tai ne tik 50 milijonų darbščių ir išsilavinusių gyventojų. Ukraina – ne tik didžiausia Europos kaimynystės politikos valstybė. Po 2014 m. Rusijos agresija tapo ir Europos gebėjimo kurti saugumą bei stabilumą poligonu.
Šiame kontekste Europos makrofinansinė parama Ukrainai jau sukūrė nedidelį stebuklą. Su ES parama šiai šaliai, kovojančiai su ją apiplėšusios nedraugiškos kaimynės siundomomis ginkluotomis gaujomis, pavyko stabilizuoti savo finansus, o ES raginama Ukraina įvykdė daug svarbių teisinių ir ekonominių reformų, kurios nevyko dešimtmečius.
Žinoma, būtų naivu teigti, kad Ukraina netoli nuo pavyzdingos europinės valstybės etalono. Tačiau dar naiviau ir neatsakingiau būtų nutraukti pradėtą didžiulį darbą modernizuojant šią šalį ir kuriant saugumo bei stabilumo zoną rytinėje Europos kaimynystėje.
Todėl visiškai palaikiau siūlymą pratęsti makrofinansinę paramą Ukrainai.

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F368
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F368
  1047 Brussels