Hilde VAUTMANS : Pagrindinis puslapis 

Narė 

Užsienio reikalų komitetas 
Saugumo ir gynybos pakomitetis 
Delegacija ryšiams su NATO parlamentine asamblėja 

Pavaduojanti narė 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje 

Pastarojo meto veikla 

Kontaktai