Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija
 • Narė
 • Belgija Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Gimimo data: 1972 m. gegužės 2 d., Sint-Truiden

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

562

2018 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(16)

Rohinjų pabėgėlių padėtis, ypač sunki vaikų padėtis

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.3)

Padėtis Gazos Ruože ir Jeruzalės statusas (diskusijos)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(13)

Diskusijos su Belgijos Ministru Pirmininku Charles'iu Micheliu Europos ateities tema (diskusijos)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Vaikų migrantų apsauga (diskusijos)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Padėtis Gazos Ruože

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Padėtis Sirijoje (diskusijos)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(13)

Padėtis Rusijoje (diskusijos)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(16)

Žudymas iš gailesčio Ugandoje

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(8.3)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

1

PRANEŠIMAS dėl privačių saugos tarnybų

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

13

PRANEŠIMAS dėl ES ir NATO santykių

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

PRANEŠIMAS dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Kosovo

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

PRANEŠIMAS dėl moterų ir jų vaidmens kaimo vietovėse

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

PRANEŠIMAS Pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

PRANEŠIMAS dėl ES santykių su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

2

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

5

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

NUOMONĖ „ES ir Afrikos strategija: paspirtis vystymuisi“

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/794 ir (ES) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

NUOMONĖ dėl Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) ir ES santykių po 2020 m.

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Kosovas)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Instituciniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

295

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Burundžio

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Somalio

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

  Motion for a resolution on Burundi

02-07-2018 B8-0337/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0330/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on Somalia

02-07-2018 B8-0327/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Asmeniniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

1

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

3

Rašytinis pareiškimas dėl žmonių su Dauno sindromu

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Nebegalioja

Detalės

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Pateikimo data : 21-11-2016
Galioja iki : 21-02-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 69 - 22-02-2017

Rašytinis pareiškimas dėl organų donorystės

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Nebegalioja

Detalės

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Pateikimo data : 07-03-2016
Galioja iki : 07-06-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 113 - 08-06-2016

Rašytinis pareiškimas dėl aviacijos saugos ir karinių orlaivių pavojingų skrydžių

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nebegalioja

Detalės

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Pateikimo data : 05-10-2015
Galioja iki : 05-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 106 - 06-01-2016

Klausimai raštu

143

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Komisija

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Komisija

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Komisija

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Komisija

VP/HR - Dr. Ahmado Rezo Djalali padėtis

04-07-2018 P-003698/2018 Komisija

Dr. Ahmado Rezo Djalali padėtis

04-07-2018 E-003697/2018 Taryba

  Future integration of ELFM in the Landfill Directive and support for the competency network on ELFM

29-06-2018 E-003580/2018 Komisija

  Support for enhanced landfill mining

29-06-2018 E-003579/2018 Taryba

Klausimai žodžiu

21

Vaikų migrantų apsauga

20-03-2018 O-000031/2018/patikr.1 Komisija

Tyrimas kilus skandalui "Dieselgate 2.0"

02-02-2018 O-000013/2018 Komisija

VP/HR - Žmogaus teisių gynėjų moterų padėtis ir joms teikiama ES parama

21-12-2017 O-000102/2017 Komisija

Žmogaus teisių gynėjų moterų padėtis ir joms teikiama ES parama

21-12-2017 O-000101/2017 Komisija

Kova su prekyba moterimis ir mergaitėmis ES seksualinio išnaudojimo ir išnaudojimo darbe tikslais

01-12-2017 O-000094/2017 Komisija

Rusijos taikomo ES žemės ūkio produktų importo draudimo padariniai

20-10-2017 O-000081/2017 Komisija

Laiko, kurį moksleiviai praleidžia mokydamiesi užsienyje, pripažinimas

02-06-2017 O-000048/2017 Komisija

Siauresnės apimties klausimas - VP/HR - ES ir Egipto partnerystės prioritetų nustatymas

04-05-2017 O-000036/2017 Komisija

Klausimai

4

VP/HR - ES atsakas į nederamą seksualinį elgesį pagalbos organizacijose

21-03-2018 G-000003/2018 Komisija

VP/HR - ES ir Egipto partnerystės prioritetų nustatymas

04-05-2017 K-000002/2017 Komisija

Dėl tolesnių veiksmų dėl skandalo, susijusio su iš Brazilijos importuojama mėsa

12-04-2017 G-000004/2017 Komisija

VP/HR - Izraelio gyvenviečių politika

27-01-2017 K-000001/2017 Komisija

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

597

 

Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

Ik heb gestemd tegen de beslissing om de onderhandelingen aan te vatten met de Raad op basis van het compromis binnen de Commissie-JURI. Het Internet moet open en vrij blijven, maar de auteurs moeten ook erkend worden in hun rechten. Het huidige akkoord binnen JURI voldeed niet.

 

Europos piliečių iniciatyva (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

05-07-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat dit toelaat het Europees Burger Initiatief te gebruiken als een instrument voor maatschappelijke betrokkenheid in de Unie. Ik vind het belangrijk dat het Europees Parlement zich inzet om een passend niveau van openbaar debat te bevorderen.

 

Automatinio keitimosi DNR duomenimis Kroatijoje pradžia (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina)

05-07-2018

Met de toetreding van Kroatië bij de Europese Unie moeten er nog enkele dossiers geregeld worden. Ik stem in met het uitvoeringsbesluit van de Raad om DNA-gegevens, volgens de EU-wetgeving, automatisch te delen met Kroatië o.a. in de bestrijding van criminaliteit en terrorisme.

 

Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat dit zal leiden tot een vereenvoudiging van het beheer en het ontvangen van EU-fondsen. Ik steun de aandacht die de Commissie geeft aan de vereenvoudiging voor ontvangers van EU-middelen, het doeltreffender gebruik van financieringsinstrumenten en een flexibeler begrotingsbeheer. Dit zal leiden tot een eenvoudigere en efficiëntere administratie.

 

Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit rapport gestemd, omdat zo visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen. Dit helpt onze diensten om te beoordelen of reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid toegelaten kunnen worden op ons grondgebied. Ik steun dit voorstel omdat er vandaag ongeveer 1,4 miljard inwoners vrijgesteld zijn van visumplicht wanneer ze de EU binnen reizen. Er wordt verwacht dat dit aantal tegen 2020 met 20 % zal toenemen. Wij hebben over niet-visumplichtige derde onderdanen, die naar de EU reizen, minder informatie ter beschikking dan over reizigers die wel visumplichtig zijn.

 

Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS): Europolo užduotys (A8-0323/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat het goed is dat visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen om de aanwezigheid van deze reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid te beoordelen. Ik stemde in met de taken die Europol in deze werden toebedeeld.

 

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (A8-0404/2017 - Monica Macovei)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat ik de Commissie steun in het versterken van het mandaat van EU-LISA zodat het technische oplossingen kan ontwikkelen en uitrollen om de informatiesystemen van de EU interoperabel te maken en zo de leemten in de informatie te dichten en informatie-uitwisseling tussen de informatiesystemen mogelijk te maken.

 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd wegens de aandacht voor een hernieuwde EU-defensieagenda, met inbegrip van het ‘European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)’ als een eerste stap in het Europees Defensiefonds. Ik ben ervan overtuigd dat deze gedeelde inspanning zal bijdragen tot de totstandkoming van schaalvoordelen en betere coördinatie tussen de lidstaten en de privésector, die bijdragen aan de strategische belangen van de EU als globale speler.

 

JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat de EU hiermee aandringt op een hervorming van het VN-systeem en de Veiligheidsraad. Ik steun de 3-pijler-hervorming van de secretaris-generaal, waarbij een brede consensus voor de Algemene Vergadering wordt gezocht, het veto-systeem van de Veiligheidsraad wordt beperkt en de samenstelling van de Veiligheidsraad moet voldoen aan de situatie vandaag, met inbegrip van een permanent zitje voor de EU. Voorts steun ik de prioriteiten die de EU in deze vergadering wil aanhalen omtrent vrede en veiligheid, vrouwenrechten, non-proliferatie, mensenrechten, klimaat en de Global Compact voor migratie.

 

Migracijos krizė ir humanitarinė padėtis Venesueloje ir jos pasienyje (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

Ik maak me ernstige zorgen over de humanitaire situatie in Venezuela. Grote aantallen doden en een ongekende instroom van migranten en vluchtelingen. Vele Venezolanen voelen zich gedwongen om hun land te verlaten als gevolg van het gebrek aan voedsel, drinkwater en geneesmiddelen.
De Venezolaanse autoriteiten moeten erkennen dat er sprake is van een humanitaire crisis en voorkomen dat de situatie verslechtert. Ik stemde voor deze gemeenschappelijke resolutie.

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel