Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija
 • Narė
 • Belgija Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Gimimo data: 1972 m. gegužės 2 d., Sint-Truiden

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

565

Padėtis Jemene (diskusijos)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(14)

Sąjungos padėtis (diskusijos)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(3)

2018 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)

03-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-03(16)

Rohinjų pabėgėlių padėtis, ypač sunki vaikų padėtis

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.3)

Padėtis Gazos Ruože ir Jeruzalės statusas (diskusijos)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(13)

Diskusijos su Belgijos Ministru Pirmininku Charles'iu Micheliu Europos ateities tema (diskusijos)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Vaikų migrantų apsauga (diskusijos)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Padėtis Gazos Ruože

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

1

PRANEŠIMAS dėl privačių saugos tarnybų

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

13

PRANEŠIMAS dėl ES ir NATO santykių

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

PRANEŠIMAS dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Kosovo

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

PRANEŠIMAS dėl moterų ir jų vaidmens kaimo vietovėse

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

PRANEŠIMAS Pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

PRANEŠIMAS dėl ES santykių su Tunisu esamomis regioninėmis aplinkybėmis

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

3

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU

AGRI
09-10-2018 AGRI_AD(2018)625318

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

6

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014

AFET
01-10-2018 AFET_AD(2018)627015

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

NUOMONĖ „ES ir Afrikos strategija: paspirtis vystymuisi“

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/794 ir (ES) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

NUOMONĖ dėl Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) ir ES santykių po 2020 m.

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Kosovas)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Instituciniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

302

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kambodžos, visų pirma Kemo Sokhos atvejo

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Uganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl autonominių ginklų sistemų

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Burundžio

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Somalio

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Asmeniniai pasiūlymai dėl rezoliucijų

1

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

3

Rašytinis pareiškimas dėl žmonių su Dauno sindromu

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Nebegalioja

Detalės

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Pateikimo data : 21-11-2016
Galioja iki : 21-02-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 69 - 22-02-2017

Rašytinis pareiškimas dėl organų donorystės

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Nebegalioja

Detalės

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Pateikimo data : 07-03-2016
Galioja iki : 07-06-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 113 - 08-06-2016

Rašytinis pareiškimas dėl aviacijos saugos ir karinių orlaivių pavojingų skrydžių

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nebegalioja

Detalės

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Pateikimo data : 05-10-2015
Galioja iki : 05-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 106 - 06-01-2016

Klausimai raštu

146

  European methodology for rules of origin for diamonds

14-09-2018 E-004675/2018 Komisija

  The drought and its impact on farming

23-08-2018 E-004326/2018 Komisija

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Komisija

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Komisija

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Komisija

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Komisija

VP/HR - Dr. Ahmado Rezo Djalali padėtis

04-07-2018 P-003698/2018 Komisija

Dr. Ahmado Rezo Djalali padėtis

04-07-2018 E-003697/2018 Taryba

Klausimai žodžiu

21

Vaikų migrantų apsauga

20-03-2018 O-000031/2018/patikr.1 Komisija

Tyrimas kilus skandalui "Dieselgate 2.0"

02-02-2018 O-000013/2018 Komisija

VP/HR - Žmogaus teisių gynėjų moterų padėtis ir joms teikiama ES parama

21-12-2017 O-000102/2017 Komisija

Žmogaus teisių gynėjų moterų padėtis ir joms teikiama ES parama

21-12-2017 O-000101/2017 Komisija

Kova su prekyba moterimis ir mergaitėmis ES seksualinio išnaudojimo ir išnaudojimo darbe tikslais

01-12-2017 O-000094/2017 Komisija

Rusijos taikomo ES žemės ūkio produktų importo draudimo padariniai

20-10-2017 O-000081/2017 Komisija

Laiko, kurį moksleiviai praleidžia mokydamiesi užsienyje, pripažinimas

02-06-2017 O-000048/2017 Komisija

Siauresnės apimties klausimas - VP/HR - ES ir Egipto partnerystės prioritetų nustatymas

04-05-2017 O-000036/2017 Komisija

Klausimai

4

VP/HR - ES atsakas į nederamą seksualinį elgesį pagalbos organizacijose

21-03-2018 G-000003/2018

VP/HR - ES ir Egipto partnerystės prioritetų nustatymas

04-05-2017 K-000002/2017

Dėl tolesnių veiksmų dėl skandalo, susijusio su iš Brazilijos importuojama mėsa

12-04-2017 G-000004/2017

VP/HR - Izraelio gyvenviečių politika

27-01-2017 K-000001/2017

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

657

 

Viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinys (A8-0229/2018 - Carlos Coelho)

04-10-2018

Ik stemde voor een Europese strategie inzake overheidsopdrachten. Bij overheidsuitgaven gefinancierd met belastinggeld is transparantie en eerlijkheid vereist. Het voorstel biedt richtlijnen aan die de lidstaten zou moeten helpen om hun strategische doelstellingen uit te voeren, en dient ter regulatie van de aankoop door de overheid van goederen, diensten of werken. Innovatie is belangrijk, maar hetzelfde geldt voor transparantie en anderzijds ook voor de bevoegdheden van de lidstaten om hun nationaal beleid te voeren.

 

ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas) (A8-0320/2017 - Axel Voss)

04-10-2018

Om criminaliteit binnen en buiten de grenzen tegen te gaan stemde ik voor dit verslag over Eurojust. Het voorstel diende ter duiding dat internationale misdaad een internationale aanpak nodig heeft en verdere harmonisatie tussen de nationale gerechtsinstellingen via onder meer een betere gegevensuitwisseling. Daarnaast haalt het de nood aan voor een verheldering van de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden van het Europees Openbaar Ministerie enerzijds en Eurojust anderzijds. Omdat georganiseerde misdaad alle burgers aangaat, stemde ik voor de voorgestelde hervormingen van Eurojust

 

Nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck)

04-10-2018

Dit verslag wil een betere bestrijding van financiering van georganiseerde misdaad aangaan, via o.a. het witwassen van geld en onwettig contantenverkeer. Het rapport stelt namelijk een vereenvoudiging voor van het rechtskader om deze misdaden aan te pakken. Bijvoorbeeld door het verordeningsproces dat beveelt tot bevriezing of confiscatie van goederen verworven door misdrijven te versnellen, een sterkere rol te geven aan centrale nationale bevoegdheden, en een betere communicatie tussen nationale autoriteiten na te streven. Om te zorgen dat de mensenrechten ten allen tijde gerespecteerd wordt, en er op een efficiënte manier aan misdaadbestrijding gedaan kan worden, stemde ik voor dit voorstel.

 

Laisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)

04-10-2018

In het digitale tijdperk is het belangrijk om grondig na te denken over gegevensverkeer binnen onze eengemaakte markt ¬— persoonsgebonden of niet. Enerzijds is de soevereiniteit van de lidstaten belangrijk om bepaalde gegevensuitwisseling te beperken, maar anderzijds brengt dit een kostenplaatje met zich mee qua opslag van de data en zouden alle partijen binnen de eengemaakte markt toegang moeten hebben tot niet-persoonsgebonden gegevens, mits een evenwichtig rechtskader in werking is. Het voorstel raadt aan tot een duidelijk, eenvoudig en toegankelijk kader voor gegevensuitwisseling daarom stemde ik voor.

 

ES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018)

04-10-2018

Ik stemde voor bindend VN instrument voor transnationale bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Het voorstel vertrekt van het standpunt dat transnationale bedrijven indirect kunnen bijdragen tot menselijk leed over de grenzen heen, zij het via het in stand houden van kinderarbeid, of via het leveren aan wapens aan betrokken partijen in een conflict. Enerzijds moeten de industrieën beschermd worden, gezien zij de kern van de Europese economie uitmaken, anderzijds moeten we ze ook houden aan hun verplichtingen jegens de mensenrechten.

 

Padėtis Jemene (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)

04-10-2018

In een oorlog zijn alle partijen schuldig aan oorlogsmisdaden. Mijn stem gold de toekomst en veiligheid van de burgers van Jemen. Het rapport roept op tot grotere sociale dialoog en een groter respect voor de mensenrechten, alsook het garanderen dat humanitaire steun ten allen tijde geleverd kan worden aan de behoeftigen. Daarnaast geeft het aan dat blijvende wapenleveringen ¬— ongeacht de bestemming ¬— het conflict enkel kunnen laten voortduren. In protest tegen de inhumane omstandigheden, bracht ik mijn stem uit om het conflict in Jemen te doen stoppen.

 

Kova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga (B8-0400/2018)

04-10-2018

Naar aanleiding van de Britse douanefraudezaak in 2018, stemde ik vandaag voor een voorstel om de douanecapaciteiten te versterken, alsook om verder te onderzoeken hoe douanerechten en -plichten ten allen tijde nagestreefd worden. Enerzijds verkent het voorstel een mogelijke overheveling van douanebestrijding van nationaal naar Europees niveau, anderzijds roept het op tot betere naleving van de douanevereisten door alle lidstaten, ook die lidstaten die niet lid zijn van het Europees Openbaar Ministerie.

 

Tam tikrų PVM sistemos taisyklių suderinimas ir supaprastinimas (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod)

03-10-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd dat handelt over de grondbeginselen voor het toekomstige definitieve btw-stelsel. Een toekomstig btw-stelsel moet enerzijds belastingsfraude tegengaan, maar anderzijds ook efficiënt, transparant en toegankelijk zijn voor zowel de gewone burger als bedrijven en ondernemers. Het parlement boog zich over de voorstellen die een aantal vereenvoudigde procedures voor belastingaangifte en grensoverschrijdende btw inhouden. Een soepel systeem is vereist dat efficiënt kan optreden in interne en grensoverschrijdende btw-geschillen en anderzijds fraude tegengaat.

 

PVM: atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo taikymo laikotarpis ir greitojo reagavimo mechanizmo taikymo laikotarpis (A8-0283/2018 - Sirpa Pietikäinen)

03-10-2018

Het verslag behandelt de mogelijkheid voor lidstaten om de verleggingsregeling voor de betaling van btw toe te passen om grootschalige fraude tegen te gaan. Lidstaten die met belastingontduiking of –ontwijking kampen, zouden baat hebben bij een sneller en efficiënt preventie- en bestrijdingsmechanisme. Ik heb gestemd voor dit voorstel om een vereenvoudigde en betere fraudebestrijding over de grenzen heen te bekomen.

 

Administracinis bendradarbiavimas akcizų srityje, susijęs su elektroninio registro turiniu (A8-0285/2018 - Ivana Maletić)

03-10-2018

Goederenverkeer tussen lidstaten of via een derde lidstaat vereisen een nauwkeurige administratieve samenwerking. Dit is zeker het geval als er een overlapping is betreffende het gebruik van de goederen, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijke consumptie. Daarom stemde ik voor het voorstel aangaande de legale basis voor administratieve samenwerking, alsook de aanbevelingen ten aanzien van de financiering van een dergelijke gecentraliseerde dienst.

Kontaktai

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Pašto adresas

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel