Mihai ŢURCANU : Pagrindinis puslapis 

Narys 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 
Delegacija ryšiams su Kanada 

Pavaduojantis narys 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 
Saugumo ir gynybos pakomitetis 
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje 

Pastarojo meto veikla 

Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ (A8-0111/2019 - Milan Zver) EN  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 

Kontaktai