Edward CZESAK : Pagrindinis puslapis 

Pirmininko pavaduotojas 

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje 

Narys 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

Pavaduojantis narys 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 

Pastarojo meto veikla 

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 
Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 

Kontaktai