Stefano MAULLU : Pagrindinis puslapis 

Pirmininko pavaduotojas 

Kultūros ir švietimo komitetas 

Narys 

Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete 

Pavaduojantis narys 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 
Transporto ir turizmo komitetas 
Delegacija ryšiams su Izraeliu 

Pastarojo meto veikla 

ES ir Danijos susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos protokolas (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) IT  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas (A8-0401/2018 - Dan Nica) IT  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 

Kontaktai