Marietta GIANNAKOU
 • Marietta
  GIANNAKOU
 • Graikija
 • Gimimo data: 1951 m. birželio 5 d., Gerakion (Lakonias)

Frakcijos

 • 24.07.1984 / 24.07.1989 : Europos liaudies partijos grupe (Krikšcioniu demokratu grupe) - Narė
 • 25.07.1989 / 11.04.1990 : Europos liaudies partijos grupe (Krikšcioniu demokratu grupe) - Biuro narė
 • 20.07.1999 / 11.10.1999 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija - Narė
 • 12.10.1999 / 09.04.2000 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija - Biuro narė
 • 10.04.2000 / 03.09.2000 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija - Narė
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė - Biuro narė

Nacionalinės partijos

 • 24.07.1984 / 24.07.1989 : Nea Dimokratia (Graikija)
 • 25.07.1989 / 11.04.1990 : Nea Dimokratia (Graikija)
 • 20.07.1999 / 03.09.2000 : Nea Dimokratia (Graikija)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Nea Demokratia (Graikija)

Pirmininko pavaduotoja

 • 26.07.1984 / 20.01.1987 : Moteru teisiu komitetas
 • 21.01.1987 / 24.07.1989 : Moteru teisiu komitetas

Narė

 • 26.07.1984 / 20.01.1987 : Socialiniu reikalu ir užimtumo komitetas
 • 21.01.1987 / 24.07.1989 : Socialiniu reikalu ir užimtumo komitetas
 • 21.01.1987 / 13.03.1989 : Delegacija ryšiams su Pietu Amerikos šalimis
 • 14.03.1989 / 24.07.1989 : Delegacija ryšiams su Pietu Amerikos šalimis
 • 26.07.1989 / 11.04.1990 : Delegacija ryšiams su Pietu Amerikos šalimis
 • 26.07.1989 / 11.04.1990 : Moteru teisiu komitetas
 • 26.07.1989 / 11.04.1990 : Socialiniu reikalu, užimtumo ir darbo aplinkos komitetas
 • 21.07.1999 / 03.09.2000 : Užsienio reikalu, žmogaus teisiu, bendro saugumo ir gynybos politikos komitetas
 • 06.10.1999 / 29.08.2000 : Delegacija i ES-Turkijos Jungtini parlamentini komiteta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Užsienio reikalų komitetas
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Specialusis politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komitetas
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Užsienio reikalų komitetas
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Specialusis kovos su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu komitetas

Pavaduojanti narė

 • 26.07.1984 / 20.01.1987 : Transporto komitetas
 • 21.01.1987 / 24.07.1989 : Biudžeto kontroles komitetas
 • 26.07.1989 / 11.04.1990 : Aplinkos apsaugos, sveikatos ir vartotoju teisiu apsaugos komitetas
 • 26.07.1989 / 11.04.1990 : Ekonomikos, monetariniu reikalu ir pramones politikos komitetas
 • 21.07.1999 / 29.08.2000 : Pilieciu laisviu ir teisiu, teisingumo ir vidaus reikalu komitetas
 • 06.07.2000 / 03.09.2000 : Laikinasis komitetas dėl „Echelon“ sekimo sistemos
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Konstitucinių reikalų komitetas
 • 16.09.2009 / 31.01.2012 : Delegacija ryšiams su Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Juodkalnija ir Kosovu
 • 08.10.2009 / 11.10.2009 : Specialusis finansų, ekonomikos ir socialinės krizės komitetas
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Konstitucinių reikalų komitetas
 • 01.02.2012 / 30.06.2014 : Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete

Veikla per 7-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

92

Religijos laisvės ir kultūrų įvairovė (diskusijos)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2014 m. kovo 20–21 d.) (diskusijos)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(5)

2013 m. Turkijos pažangos ataskaita (diskusijos)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas (diskusijos)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(19)

Graikijos pirmininkavimo veiklos programa (diskusijos)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Graikijos pirmininkavimo veiklos programa (diskusijos) (2)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Kiti klausimai

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(10)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

3

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

5

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

3

NUOMONĖ dėl Specialiosios ataskaitos Nr. 6/2012 (2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas). „Kipro turkų bendruomenei teikiama Europos Sąjungos parama“ (pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą)

AFET
29-11-2012 AFET_AD(2012)498035

NUOMONĖ dėl preliminaraus pranešimo siekiant teigiamos 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties

AFET
21-09-2012 AFET_AD(2012)491206

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo tarpvyriausybiniams valstybių narių energetikos susitarimams su trečiosiomis šalimis nustatomas keitimosi informacija mechanizmas

AFET
07-02-2012 AFET_AD(2012)478667

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

5

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos politinių partijų finansavimo

AFCO
24-04-2013 AFCO_AD(2013)507930

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“

AFCO
15-10-2012 AFCO_AD(2012)492702

NUOMONĖ ES tarpusavio gynybos ir solidarumo sąlygos: politinis ir operatyvinis aspektai

AFCO
10-10-2012 AFCO_AD(2012)496318

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos vidaus saugumo strategijos

AFET
14-03-2012 AFET_AD(2012)480693

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija paskolų ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Europos Sąjungoje, nuostoliams atlyginti

AFET
28-10-2010 AFET_AD(2010)445923

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

34

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo

05-02-2014 RC-B7-0150/2014

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Egipte

05-02-2014 RC-B7-0145/2014

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Sirijoje

05-02-2014 RC-B7-0141/2014

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Ukrainoje

05-02-2014 RC-B7-0138/2014

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo

04-02-2014 B7-0156/2014

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Sirijoje

04-02-2014 B7-0155/2014

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Egipte

04-02-2014 B7-0145/2014

Rašytinis (-iai) pareiškimas (-ai)

1

Rašytinis pareiškimas dėl kovos su nužudymais dėl garbės

19-04-2010 P7_DCL(2010)0027 Nebegalioja

Detalės

Theodoros SKYLAKAKIS , Marietta GIANNAKOU

Pateikimo data : 19-04-2010
Galioja iki : 09-09-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 85 - 09-09-2010

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

94

  Suspension of funding for mental health programmes in Greece under the European Social Fund

31-03-2014 P-003990/2014 Komisija

  Arms shipments to Nigeria by Turkish Airlines

20-03-2014 E-003359/2014 Komisija

  Turkish violation of the embargo on arms exports to Syria

19-12-2013 E-014342/2013 Komisija

  VP/HR - Involvement of Europeans in the civil conflict in Syria

19-12-2013 P-014326/2013 Komisija

  Record rise in opium cultivation in Afghanistan

21-11-2013 E-013214/2013 Komisija

  Rise of Nazism in Europe - murder of a young man in Greece

23-09-2013 E-010779/2013 Komisija

  Rise of Nazism in Europe - murder of a young man in Greece

23-09-2013 E-010778/2013 Taryba

  Conversion of the historic church of Hagia Sophia in Trebizond into a mosque

01-07-2013 P-007751/2013 Komisija

Veikla per 5-osios kadencijos Parlamento plenarinius posėdžius

Pasisakymas(-ai) per plenarinius posėdžius

15

  Approval of the Minutes of the previous sitting

04-07-2000 P5_CRE(2000)07-04(1)

  European Council/Portuguese presidency

03-07-2000 P5_CRE(2000)07-03(6)

  Statement by the President

13-06-2000 P5_CRE(2000)06-13(3)

  Adoption of single currency by Greece

17-05-2000 P5_CRE(2000)05-17(4)

  Statement by the High Representative for Common Foreign and Security Policy

01-03-2000 P5_CRE(2000)03-01(5)

  Cyprus and Malta

16-02-2000 P5_CRE(2000)02-16(9)

  Agenda

18-11-1999 P5_CRE(1999)11-18(3)

  EU action plan to combat drugs

18-11-1999 P5_CRE(1999)11-18(6)

  Vote

18-11-1999 P5_CRE(1999)11-18(7)

  Nuclear testing

27-10-1999 P5_CRE(1999)10-27(6)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

1

  Report on the communication from the Commission to the Council and the European Parliament on a European Union Action Plan to Combat Drugs (2000-2004) - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Hom Affairs

LIBE
16-11-1999 A5-0063/1999

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

9

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the imprisonment of Akin Birdal

12-04-2000 RC-B5-0352/2000

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Mediterranean policy

23-03-2000 RC-B5-0297/2000

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Afghanistan

15-12-1999 RC-B5-0343/1999

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on voting rights for women in Kuwait

15-12-1999 RC-B5-0342/1999

  Draft motion for resolution on the situation of women in Afghanistan

13-12-1999 B5-0371/1999

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  DRAFT MOTION FOR RESOLUTION tabled by Maij-Weggen Hanja, Grossetête Françoise, Ferrer Concepció, Giannakou-Koutsikou Marietta on behalf of the EPP Group

13-12-1999 B5-0370/1999

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the catastrophic earthquake in Athens on 7 September 1999

15-09-1999 RC-B5-0074/1999

  Projet de Résolution concernant le séisme catastrophique qui a eu lieu le 7 septembre 1999 à Athènes

13-09-1999 B5-0089/1999

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

  Motion for a resolution on the earthquake in Turkey

13-09-1999 B5-0088/1999

Pastaba: Šį rezoliucijos pasiūlymą galima skaityti tik originalo kalba

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

10

  The Adnan Oktar case

19-06-2000 E-1942/2000 Taryba

  The Adnan Oktar case

16-06-2000 E-1903/2000 Komisija

  Ozgur case

31-05-2000 P-1802/2000 Komisija

  Diamantis affair

03-05-2000 P-1412/2000 Komisija

  Programme for combating unemployment and exclusion from the labour market

29-03-2000 P-1027/2000 Komisija

  Safeguarding the social rights of gypsies

11-02-2000 E-0313/2000 Komisija

  Safeguarding citizens' rights in view of the advent of new forms of telecommunications

11-02-2000 E-0312/2000 Komisija

  Legislation on the abuse of women

11-02-2000 E-0311/2000 Komisija

  Poverty and social exclusion

18-01-2000 E-2719/1999 Komisija

  Private companies forwarding documents and parcels

13-12-1999 E-2330/1999 Komisija

Pareiškimai (7-oji Parlamento kadencija)