Jakop DALUNDE : Pagrindinis puslapis 

Narys 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 
Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje 

Pavaduojantis narys 

Užsienio reikalų komitetas 
Transporto ir turizmo komitetas 
Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis 

Pastarojo meto veikla 

Europos piliečių iniciatyva (A8-0226/2018 - György Schöpflin) SV  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 

Kontaktai