Jordi SOLÉ : Pagrindinis puslapis 

Narys 

Užsienio reikalų komitetas 
Biudžeto komitetas 
Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete 

Pavaduojantis narys 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 
Žmogaus teisių pakomitetis 
Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais 
Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje 

Pastarojo meto veikla 

Kontaktai