André ELISSEN : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

 • 13-06-2017 / 01-07-2019 : Tautų ir laisvės Europos frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

 • 13-06-2017 / 01-07-2019 : Partij voor de Vrijheid (Nyderlandai)

Narys 

 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Biudžeto komitetas
 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Afganistanu
 • 12-09-2017 / 06-02-2018 : Specialusis komitetas terorizmo klausimais
 • 16-04-2018 / 01-07-2019 : Delegacija CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete

Pavaduojantis narys 

 • 27-06-2017 / 01-07-2019 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 27-06-2017 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)
 • 01-10-2018 / 01-07-2019 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Kita parlamentinė veikla 

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija