Jonathan BULLOCK : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

  • 01-08-2017 / 01-07-2019 : Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europos frakcija - Narys

Nacionalinės partijos 

  • 01-08-2017 / 09-12-2018 : United Kingdom Independence Party (Jungtinė Karalystė)
  • 10-12-2018 / 12-02-2019 : - (Jungtinė Karalystė)
  • 13-02-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Jungtinė Karalystė)

Narys 

  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
  • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Biudžeto kontrolės komitetas

Pavaduojantis narys 

  • 30-08-2017 / 21-01-2018 : Biudžeto kontrolės komitetas
  • 07-12-2018 / 01-07-2019 : Konstitucinių reikalų komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Darbo tvarkos taisyklių 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antros įtraukos aiškinimas EN  
 

. – The UK delegation voted against this interpretation because it prohibits the ability of a group to express the views that it believes in, thus the interpretation would restrict democracy.

ES ir Danijos susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos protokolas (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) EN  
 

. – I voted to abstain on this legislative report. I appreciate that data exchange between nations is a positive thing to combat serious crime and terrorism, however I believe that this should be done bilaterally between nation states. For this reason, I abstained on this report.

Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis (A8-0277/2018 - Nicola Danti) EN  
 

. – I voted against this legislative, first reading report on market surveillance and compliance of products. Whilst I agree that dangerous products should be taken off the market, I do not agree that the EU should take actions such as setting up market surveillance authorities in order to do so.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Kontaktai