Jonathan BULLOCK : Pagrindinis puslapis 

Narys 

Biudžeto kontrolės komitetas 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

Pavaduojantis narys 

Konstitucinių reikalų komitetas 

Pastarojo meto veikla 

Eurojusto ir Danijos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje susitarimas (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimas bendrovių teisėje (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) EN  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) EN  
 
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 

Kontaktai