Nosheena MOBARIK : 8-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

  • 08-09-2017 / 01-07-2019 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Narė

Nacionalinės partijos 

  • 08-09-2017 / 01-07-2019 : Conservative Party (Jungtinė Karalystė)

Narys 

  • 14-09-2017 / 01-07-2019 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
  • 02-10-2017 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Japonija

Pavaduojanti narė 

  • 14-09-2017 / 01-07-2019 : Žuvininkystės komitetas
  • 27-09-2017 / 12-11-2018 : Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)
  • 27-09-2017 / 01-07-2019 : Žmogaus teisių pakomitetis
  • 27-09-2017 / 01-07-2019 : Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete
  • 15-03-2018 / 01-07-2019 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys 
Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl bendro tarnybų darbinio dokumento (SWD(2015)0182) „Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m.“  
- AFET_AD(2018)612256 -  
-
AFET 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Kita parlamentinė veikla 

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo 
Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Rohinjų padėtis (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017) EN  
 

. – I voted in favour of this resolution on the Situation of the Rohingya People because the gravity of the persecution and atrocities towards the Rohingyas in Myanmar necessitates strong condemnations by the European Parliament. We need to increase pressure on international actors to intervene assertively.
The Myanmar authorities must immediately cease the killings, harassment, and destruction of the homes and livelihoods of the Rohingya people. The duty of governments is duty to protect, without discrimination, all its people from abuses.
We need credible assurances from the Myanmar authorities that repatriated Rohingyas will not be persecuted or forced into segregated camps.
It is crucial the Myanmar authorities grant unhindered access to Rahkine State to international aid agencies and to end the segregation of the Rohingya population.
I call on the EU and its Member States to adopt targeted punitive sanctions against the individuals responsible for this persecution and extend the scope of the existing arms embargo on Myanmar.
Finally, ASEAN governments have to continue to take action and need to increase pressure on the Myanmar authorities. We should also encourage China to use its power in the region to bring about a peaceful resolution to this barbarism.

Klausimai raštu 
Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Kontaktai